Cod y Modiwl MR10110  
Teitl y Modiwl MENTER A BUSNES 1:CYFLWYNIAD I FUSNES A MENTER  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mrs Nerys Fuller-Love  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr Dennis A Thomas, Hywel Roberts  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   20 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  50%
Asesiad Semester  50%

Disgrifiad cryno

Cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg yw 'Menter a Busnes' i gyflwyno menter a busnes i is-raddedigion yn eu blwyddyn gyntaf. Amcan y modiwl yma yw i gyflwyno gweithgarwch busnes o fewn cyd-destun economi Cymru a'r diwylliant Cymreig. Mae'r modiwl yma hefyd yn cyflwyno gwybodaeth a chfrifiadureg, a strategaeth busnes.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC