Cod y Modiwl MR10210  
Teitl y Modiwl MENTER A BUSNES 2: SGILIAU SYLFAENOL  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mrs Nerys Fuller-Love  
Semester Semester 2  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   20 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  50%
Asesiad Semester  50%

Disgrifiad cryno

Cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg yw 'Menter a Busnes' i gyflwyno menter a busnes i is-raddedigion yn eu blwyddyn gyntaf. Cyflwynir pynciau busnes megis marchnata, cyfrifeg a chyllid, a'r gyfraith a busnes yn y modiwl yma.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC