Cod y Modiwl MR30110  
Teitl y Modiwl YR AMGYLCHEDD BUSNES CYMRAEG 1: CYFLWYNIAD  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Miss Catrin E Dafydd  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   20 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  60%
Asesiad Semester  40%

Disgrifiad cryno

Bwriad y modiwl yma yw archwilio'r amgylchedd busnes yng Nghymru o berspctif newydd. Mae'r cwrs wedi seilio ar yr amgylchedd busnes Cymraeg ei iaith, a phwyslais arbennig ar ddatblygiad busnes yn yr amgylchedd hwn. Mae hefyd yn astudio sut mae diwylliant siaradwyr Cymraeg a'u hagweddau wedi cael effaith ar y materion hyn.

Ymhlith y pynciau a gyflwynir bydd entrepreneuriaith, Marchnata a thwristiaeth.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC