Cod y Modiwl MR30210  
Teitl y Modiwl YR AMGYLCHEDD BUSNES CYMRAEG 2: CYFLWYNIAD  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Miss Catrin E Dafydd  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   20 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  60%
Asesiad Semester  40%

Disgrifiad cryno

Bwriad y modiwl yma yw cysyniad menter gan gyfeirio at weithgarwch economaidd lle y mae'r Gymraeg yn bwysig. Ymhlith y pynciau a gyflwynir bydd agweddau masnachol y cyfryngau a'r celfyddydau, arallgyfeirio yn yr economi wledig, a materion amgylcheddol yng Nghymru. Bydd sgiliau personol a throsglwyddadwy yn cael eu datblygu.

Gwahoddir siaradwyr gwadd i annerch y myfyrwyr yn rhai o'r gwahanol bynciau.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC