Cod y Modiwl MRM8120  
Teitl y Modiwl MARCHNATA AC YMCHWIL MARCHNAD/MARKETING AND MARKET RESEARCH  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl To Be Arranged  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   2 hours per week  
  Seminarau / Tiwtorialau   1 hour per week  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  50%
Asesiad Semester 1 x group and 1 x individual 2,500 words  50%

Disgrifiad cryno

The aim of this module is to introduce marketing topics such as marketing management and marketing strategies within the context of the small business.

The objectives of the module include the following:

Prif Amcan

Bwriad y modiwl yma ydi cyflwyno y myfyrwyr i reolaeth mewn sector sydd yn ehangu yn sydyn yng Nghymru. Gyda dyfodiad yr oes digidol, mae amgylchedd busnes yn debygol o ddod yn fwy a mwy cystadleuol dros y blynyddoedd nesaf ac felly mae rheolaeth effeithiol a gwybodaeth gadarn o'r diwydiant yn hanfodol.

Canlyniadau Dysgu

Ar ddiwedd y modiwl hwn dylid myfyrwyr allu

1. deall yr amrywiaeth, ymadwaith a gweithrediad y cyfryngau
2. deall elfennau ymarferol o weithrediad cyfryngau yn cynnwys y broses ymchwilio a chomisiynu

Dull Dysgu

Darlith ddwbl ar Ddydd Iau o 3.10 ? 5.00 o'r gloch yn ystafell F.8, Adeilad Cledwyn.

Dull Asesu

1 x aseiniad unigol (40%) ? 3500 o eiriau
1 x arholiad 2 awr (60%)

Strwythur ac Amseru

Darlith Testun
Darlith 1 Darlledu o Reith i Birt: Arolwg
Darlith 2 Reith vs Populism
Darlith 3 Darlledu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol I
Darlith 4 Darlledu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol II
Darlith 5 Cyllid a Theledu
Darlith 6 Gwleidyddiaeth a Theledu
Darlith 7 Darlledu a Materion Cenedl
Darlith 8 Y Broses Comisiynu a'r Cynhyrchwr Annibynnol
Darlith 9 Yr Oes Digidol
Darlith 10 Tiwtorial Traethawd(Penderfynu ar deitl)

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 7 FfCChC