Module Identifier WEM0830  
Module Title DAFYDD AP GWILYM  
Academic Year 2003/2004  
Co-ordinator Dr Bleddyn O Huws  
Semester Semester 2 (Taught over 2 semesters)  
Assessment
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Semester Exam3 Hours  70%
Semester Assessment Essay:  30%

Learning outcomes

On successful completion of this module students should be able to:
1. Bydd myfyrwyr a fydd wedi dilyn y cwrs hwn wedi eu trwytho yng ngwaith Dafydd ap Gwilym.

2. Byddant yn gallu darllen ei gerddi mewn cyfieithiad ac fe ddylent fedru darllen rhai cerddi yn y gwreiddiol.

3. Byddant yn gallu gosod gwaith Dafydd ap Gwilym yn ei gyd-destun hanesyddol a chymdeithasol.

4. Byddant yn gyfarwydd â''r ysgolheictod diweddaraf ym maes astudio gwaith Dafydd ap Gwilym a beirdd y bedwaredd ganrif ar ddeg yn gyffredinol, a gallant gyfeirio at ffynonellau perthnasol.

5. Byddant yn gyfarwydd â rhai cysyniadau beirniadol ac yn gallu eu cymhwyso at waith Dafydd ap Gwilym.

6. Byddant yn gyfarwydd â hynt y gyfundrefn farddol yn y bedwaredd ganrif ar ddeg ac yn gynefin â rhai pynciau technegol fel y gynghanedd a chrefft dyfalu.


Brief description

A study of the poetry of Dafydd ap Gwilym in its literary and social context. The module will include a study of cynghanedd and of the technical and literary features of the cywydd metre.

Notes

This module is at CQFW Level 7