Cod y Modiwl AD31310  
Teitl y Modiwl TRAETHAWD ESTYNEDIG LLAI  
Blwyddyn Academaidd 2004/2005  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Robert Morris Jones  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn dylai myfyrwyr fedru:


Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ymchwilio i bwnc o'u dewis eu hunain, trwy ymgynghori a'r Cyfarwyddwr Astudiaethau Israddedig. Y mae'n cynnwys gwaith astudio annibynnol dan gyfarwyddyd aelod o staff. Y mae'n golygu gwaith darllen eang, a fydd yn arwain at draethawd estynedig. Rhaid cael cymeradwyaeth ymlaen llaw gan y Cyfarwyddwr Astudiaethau Israddedig cyn rhag-gofrestru a chofrestru ar gyfer y modiwl hwn.

Nod

Cynnwys

Dim maes llafur penodedig.

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Argymell Edrych Ar Hwn
WATSON, George (1987) Writing a Thesis - A Guide to Long Essays and Dissertations. London: Longman
Fabb, Nigel & Alan Durant (1993) How to Write Essays, Dissertations and Theses in Literary Studies London: Longman

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC