Cod y Modiwl CY10310  
Teitl y Modiwl CYMRAEG DDOE A HEDDIW 1 (IAITH GYNTAF)  
Blwyddyn Academaidd 2004/2005  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Marged E Haycock  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Marged E Haycock  
Cyd-Ofynion I'r rhai a fyn ddilyn cwrs gradd yn y Gymraeg: CY10110,CY10210, CY10410; i'r rhai na fyn hynny: CY10110 neu CY10210 neu CY10410  
Elfennau Anghymharus CY10510, CY10610,CY10710, CY10810, CY12220  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   22 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   6 Awr Seminarau.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  70%
Asesiad Semester Aseiniad: Traethawd neu Ymarferion  30%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
1. Byddwch yn gyfarwydd â hanfodion y prif ddulliau o astudio iaith, gan gynnwys tafodieitheg, ieitheg hanesyddol, a   chymdeithaseg iaith.

2. Byddwch yn meddu ar wybodaeth sylfaenol am ddatblygiad yr iaith Gymraeg o''''r famiaith Geltaidd, ac am ei pherthynas â''''r ieithoedd Celtaidd eraill, ac âr ieithoedd Indo-Ewropeaidd eraill.

3. Byddwch yn meddu ar wybodaeth sylfaenol am ddatblygiad yr iaith Gymraeg o''''r bumed/chweched ganrif hyd heddiw.
   
4. Byddwch wedi ennill profiad o weithio''''n annibynnol ar brosiect gwreiddiol ym maes tafodieitheg, ac o gywain gwybodaeth oddi ar lafar gwlad a''''i dadansoddi.

5. Byddwch wedi ymgynefino â hanfodion astudio enwau lleoedd, ac fe fyddwch yn gyfarwydd â nifer o''''r elfennau mwyaf cyffredin a geir yn enwau lleoedd Cymru.

6. Byddwch yn gyfarwydd â''''r prif broblemau sy''''n bygwth bodolaeth yr iaith Gymraeg, ac yn gallu trafod yr ymateb i''''r problemau hynny.

Disgrifiad cryno

Cyfres o ddarlithoedd ar wahanol agweddau ar hanes a theithi'r iaith Gymraeg. Trafodir nodweddion tafodieithoedd y Gymraeg, enwau lleoedd, enwau priod a nifer o bynciau eraill.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC