Cod y Modiwl CY20210  
Teitl y Modiwl CYMRAEG LLYFR A CHYMRAEG LLAFAR I  
Blwyddyn Academaidd 2004/2005  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Rhisiart J Hincks  
Semester Semester 1  
Elfennau Anghymharus CY20120  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   14 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  80%
Asesiad Semester2 Awr Gwaith Ymarferol: Dulliau Aesu (noder hyn yr arholiad ar gwaith cwrs angenrheidiol): Ymarferion - 2 set20%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
Dylai''''''''r myfyrwyr fedru sillafu geiriau Cymraeg yn gywir heb gymorth Cysill, deall y treigladau a wneir yn yr iaith lenyddol ond sy''''''''n gynyddol ddieithr i siaradwyr yr iaith, a gwybod am y bylchau eraill rhwng y ddau gywair.


Disgrifiad cryno

Cyflwyniad i fedrau sylfaenol i'r sawl a fyn ysgrifennu Cymraeg graenus. Canolbwyntir ar gonfensiynau sillafu'r iaith, ffurfiau'r iaith lenyddol, y treigladau a phriod-ddulliau.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 5 FfCChC