Cod y Modiwl CY33520  
Teitl y Modiwl DATBLYGIAD Y CHWEDL ARTHURAIDD AR OL Y GONCWEST NORMANAIDD  
Blwyddyn Academaidd 2004/2005  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Ian Hughes  
Semester Semester 2  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  75%
Asesiad Semester Traethawd 3000 o eiriau25%

Canlyniadau dysgu

Ar ôl dilyn y modiwl hwn:

1. Byddwch yn gallu trafod y gwahaniaeth a ganfyddir rhwng yr Arthur Celtaidd a''''''''r Arthur Normanaidd.

2. Byddwch y gallu trafod y rhan a chwaraewyd gan Sieffre o Fynwy wrth boblogeiddio''''''''r Chwedl Arthuraidd ymysg y Normaniaid.

3. Byddwch yn gallu trafod genre y Rhamant a''''''''i berthnasedd i lenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol.

4. Byddwch yn gallu trafod un o''''''''r ''''''''Rhamantau'''''''' Cymraeg yn ei chyd-destun llenyddol a chymdeithasol.

5. Byddwch yn gallu trafod prif ddylanwadau llên Arthuraidd gyfandirol ar lenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol.


Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC