Cod y Modiwl DA10210  
Teitl y Modiwl CEFN GWLAD A'I PHOBL  
Blwyddyn Academaidd 2004/2005  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Rhys A Jones  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Rhagofynion Fel arfer, Daearyddiaeth Safon Uwch/Safon Uwch Atodol  
Elfennau Anghymharus GG10210  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   20 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  80%
Asesiad Semester Traethodau:  20%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
  1. DEALL SUT Y MAE TREFN Y GOFOD YN CYFRANNU AT YSTYR UNRHYW DDIGWYDDIAD THEATRAIDD
  2. ARDDANGOS DEALLTWRIAETH O BWYSIGRWYDD Y DIMENSIWN GOFODOL YN HANES Y THEATR I SAFON FODDHAOL TRWY GREU CYFLWYNIAD GRWP YMARFEROL
  3. CYD-WEITHIO MEWN GR?P AT NOD A BENNIR GAN Y GRWP
  4. YMATEB YN GREADIGOL I BOTENSIAL Y GOFOD A DDEWISIR GANDDYNT WRTH LUNIO CYFLWYNIAD YMARFEROL UNIGOL
  5. DETHOL DULLIAU GWELEDOL A CHLYWEDOL SY'N GYMWYS AR GYFER Y CYFLWYNIAD A GREIR


Disgrifiad cryno

Bwriad y modiwl yma yw cyflwyno myfyrwyr i ddaearyddiaeth wledig trwy gyfrwng arolwg eang o faterion sydd yn ymwneud a phobl a chefn gwlad. Bydd y modiwl yn caniatau myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth o gefn gwlad fel amgylchfyd cymhleth a deinamig, gan ddefnyddio ymdriniaethau damcaniaethol ac empirig. Cyflwynir myfyrwyr i nifer o ffynonellau a dulliau ar gyfer astudio ardaloedd gwledig o bersbectif daearyddol.

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Testun A Argymhellwyd
Ilbery, B. (1998) The Geography of Rural Change Longman ISBN 0582277248

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC