Cod y Modiwl DA28310  
Teitl y Modiwl DAEARYDDIAETH WLEIDYDDOL  
Blwyddyn Academaidd 2004/2005  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Rhys A Jones  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Carwyn I Fowler  
Rhagofynion DA10110 , DA10210 , GG10310 , GG12610 Cofrestru ar gyfer Cynlluniau Gradd Anrhydedd Sengl neu Gyfun mewn daearyddiaeth neu fynychu un neu ragor o'r canlynol:  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   18 Awr 9x2hrs  
  Seminarau / Tiwtorialau   1 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr Unseen examination. Answer two questions from four.100%
Arholiad Ailsefyll2 Awr Unseen examination. Answer two questions from four.100%

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fedru:


Disgrifiad cryno

Y mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i themau allweddol mewn daearyddiaeth wleidyddol gyfoes. Trefnir y modiwl yn ddau ran. Y mae'r rhan cyntaf yn archwilio dylanwad gofod a thiriogaeth ar ffurfiad gwladwriaeth, strategaeth wladol a hunaniaethau gwleidyddol ar wahanol raddfeydd sy'n amrywio o'r byd-eang i'r lleol. Y mae'r rhan hwn yn cyflwyno cysyniadau sy'n cynnwys cenedl a chenedl-wladwriaeth, imperialaeth, geowleidyddiaeth feirniadol a'r rhanbarth, yn ogystal ag archwilio materion cyfoes gan gynnwys integreiddio Ewropeaidd, datganoli a chenedlaetholdeb yn y DU a'r drefn fyd-eang ar ol 9/11. Y mae ail ran y modiwl yn archwilio'r berthynas rhwng lle, pobl a gweithrediad gwleidyddol, gan gynnwys ymddygiad etholiadol, protest a dinasyddiaeth weithredol. Y mae'n cyflwyno cysyniadau megis dinasyddiaeth, cyfalaf cymdeithasol a mudiadau cymdeithasol, ac yn trafod materion cyfoes gan gynnwys mudiadau amgylcheddol a gwrth-globaleiddio, a chanlyniadau etholiadau cyffredinol diweddar ym Mhrydain.

Cynnwys

RHAN 1: GOFOD, GRADDFA, TIRIOGAETH A'R WLADWRIAETH
1. Geowleidyddiaeth a datblygiad Daearyddiaeth Wleidyddol
2. Ymerodraeth ac Imperialaeth
3. Y Wladwriaeth a Thiriogaeth
4. Cenhedloedd a Chenedlaetholdeb
5. Heriau i Genedl-Wladwriaeth y DU I: Integreiddio Ewropeaidd (Seminar)
6. Heriau i Genedl-Wladwriaeth y DU II: Datganoli a Rhanbartholdeb
7. Tirweddau Grym
RHAN 2: LLE, POBL A GWLEIDYDDIAETH
8. Dinasyddiaeth a Chyfranogiad
9. Daearyddiaeth Etholiadol
10. Lle Ymladd Etholiad

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Testun A Argymhellwyd
Braden, K. E. & Shelley, F. M. (2000) Engaging Geopolitics
Heffernan, M. (1998) The Meaning of Europe, chapters 2 & 4
O'Tuathail, G. (1996) Critical Geopolitics
Taylor, P & Flint, C. (2000) Political Geography Prentice Hall
Zukin, S. (1991) Landscapes of Power: from Detroit to Disneyworld Berkeley: University of California Press
Lowndes, V. (1995) Citizenship and urban politics, yn D Judge, G Stoker a H Wolman (goln.) Theories of Urban Politics
O'Tuathail, G., Dalby, S., a Routledge, P. (1997) The Geopolitics Reader
** Hanfodol
Jones, M., Jones, R., and Woods, M. (2004) An Introduction to Political Geography Routledge

Cyfnodolyns
** Testun A Argymhellwyd
Harvey, D. (1979) Monument and Myth. Annals of the Association of American Geographers, 69, 362-81
Pattie, C., Johnston, R., Dorling, D., Rossiter, D., Tunstall, H. a MacAllister, I. (1997) New Labour, new geography? The electoral geography of the 1997 British General Election, Area, 29, 253-259.
Toal, G. (2003) Re-asserting the regional: political geography and geopolitics in a world thinly known, Political Geography, 22 (6), 653-655
Routledge, P. (1997) The imagineering of resistance: Pollock Free State and the practice of postmodern politics, Transactions of the Institute of British Geographers, 22, 359-376.
Kearns, A.J. (1992) Active citizenship and urban governance. Transactions of the IBG, 17, 20-34

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 5 FfCChC