Cod y Modiwl DD10120  
Teitl y Modiwl THEATRAU CYMRU  
Blwyddyn Academaidd 2004/2005  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Miss Catrin P Jones  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mrs Anwen M Jones  
Cyd-Ofynion DD10520 i fyfyrwyr gradd Anrhydedd Astudiaethau Thatr yn unig  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   20 Awr 10 darlith 2 awr o hyd  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester Trafodaeth ysgrifenedig estynedig ar ddiwedd y cwrs  40%
Asesiad Semester Adroddiad Sector Grwp: Cyfraniad llafar y myfyrwyr mewn seminarau  20%
Asesiad Semester Traethawd: Cofnod ysgrifenedig o waith paratoadol (300) o eiriau ar gyfer pob sesiwn)  40%
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Disgrifiad cryno

Fe fydd y modiwl hwn yn cynnig astudiaeth o draddodiadau theatraidd Cymru o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg tan nawdegau`r ugeinfed ganrif, fel y`u hamlygir drwy gyfrwng prif destunau dramataidd y cyfnod.

Nod

Nod yr Adran wrth gyflwyno'r modiwl hwn yw:

Datblygu ymwybyddiaeth o draddodiadau theatraidd Cymru yn yr ugeinfed ganrif.
Cyflwyno detholiad o brif destunau dramataidd Cymraeg a Chymreig y cyfnod rhwng 1880 a 1990.
Cyflwyno'r cysyniad o theatr fel strwythur cymdeithasol y mae'r testunau'n gyfrwng iddo.
Datblygu sgiliau dadansoddiadol a dehongliadol perthnasol.

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Testun A Argymhellwyd
Stephens, Elan Closs (1986) Rhagarweiniad i Gwenlyn Parry Panto
Davies, Hazel Walford (1997) Saunders Lewis a Theatr Garthewin Gomer
Williams, Ioan Dramau J Saunders Lewis, Cyfrol I (1990), Cyfrol II (2000) Gwasg Prifysgol Cymru
Jones, Dafydd Glyn (Gaeaf 1973) 'Saunders Lewis a Thraddodiad y Ddrama Gymraeg' yn Y Llwyfan Cylchgrawn Cymdeithas Theatr Cymru
Rowlands, John (1988) John Gwilym Jones (cyfres Llen y Llenor) Gwasg Pantycelyn
** Argymell Edrych Ar Hwn
Jones, R.M. (1975) Llenyddiaeth Gymraeg 1936-72 Christopher Davies
** Hanfodol
Jones, John Gwilym (1976) Ac Eto Nid Myfi Dinbych: Gwasg Gee
Williams, Richard Conway Helynt Hen Aelwyd: Neu Helbul Taid a Nain (ar gael o`r Adran)
Francis, J.O. Change (ar gael o`r Adran)
Gruffydd, W.J. Beddau`r Proffwydi (ar gael o`r Adran)
Davies, James Kitchener (1994) Cwm Glo Caerdydd: Cymdeithas Ddrama Cymru
Rees, William (Gwlliym Hiraethog) darnau eu dethol o Helyntion Hen Deiliwr (ar gael o`r Adran)
Lewis, Saunders Blodeuwedd 4ydd. Dinbych: Gwasg Gee
Parry, Gwenlyn (1979) Y Twr Llandysul: Gwasg Gomer

Erthygls
** Testun A Argymhellwyd
Stephens Meic (Gol) (1979) 'Y Ddrama' gan Elan Closs Stephens yn Y Celfyddydau yng Nghymru 1950-1975 Cyngor Celfyddydau Cymru, 1979
Stephens, Elan Closs 'Gwenlyn' yn Taliesin 1988.
Jones, Dafydd Glyn (Gaeaf 1973) `Saunders lewis a Thraddodiad y Ddrama Gymraeg` yn Y Llwyfan. Cylchgrawn Cymdeithas Theatr Cymru

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC