Cod y Modiwl DD10820  
Teitl y Modiwl PROSIECT YMARFEROL ESTYNEDIG  
Blwyddyn Academaidd 2004/2005  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Roger Owen  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr Andrew J Freeman  
Rhagofynion DD10520 Unrhyw ddau o`r tri modiwl canlynol:, DD10120 , DD10320  
Manylion y cyrsiau Eraill   120 Awr Prosiect. Prosiect ymarferol  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Prosiect grwp Prosiect grwp, yr asesir cyfraniad yr unigolyn iddo.60%
Asesiad Semester Adroddiad ysgrifenedig ar y broses, lle gofynnir i'r myfyrwyr gynnig sylwebaeth ar y broses o ddyfeisio a chreu'r prosiect.  40%
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn dylai myfyrwyr fedru:


Disgrifiad cryno

Fe fydd y modiwl hwn yn rhoi cyfle i grwp o fyfyrwyr gydweithio er mwyn creu darn o waith ymarferol o'u dewis a'u ???? eu hunain. Mae dull asesu`r modiwl wedi ei ddyfeisio er mwyn rhoi pwyslais ar y dasg o ddatblygu a chwblhau prosiect ymarferol mewn cydweithrediad gyda myfyrwyr eraill. Ar yr un pryd, mae`n sicrhau bod pob unigolyn yn cael cyfle i arddangos hyd a lled ei d/ddealltwriaeth o`r prosiect ac o`r tasgiau gwahanol y bydd ef/hi wedi`u cwblhau yn ystod y broses.

Nod

Amcanion y modiwl hwn yw:

  1. Dyfeision a datblygu prosiect ymarferol ar y cyd a'u cyd-fyfyrwyr
  2. Cymhwyso a datblygu'r sgiliau dadansoddiadol, golygyddol a pherfformiadol a ddatblygwyd yn ystod modiwlau Semester I
  3. Cydweithio'n effeithiol a'r grwp wrth gyflwyno'r prosiect

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC