Cod y Modiwl DD20200  
Teitl y Modiwl DADANSODDI CYNHYRCHIAD  
Blwyddyn Academaidd 2004/2005  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Miss Catrin P Jones  
Semester Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mrs Anwen M Jones, Dr Jamie Medhurst, Ms Kate E Woodward  
Elfennau Anghymharus DR30220  
Manylion y cyrsiau Eraill   14 Awr GWEITHDAI  
  Seminarau / Tiwtorialau   3 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Cyfraniad i Sesiynau Dysgu  15%
Asesiad Semester Sylwebaeth Theatraidd  15%
Asesiad Semester Sylwebaeth Deledu  15%
Asesiad Semester Sylwebaeth film  15%
Asesiad Semester Sylwebaeth 2000 o eiriau  40%
Asesiad Ailsefyll Yr un a'r uchod   

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fedru:

  1. arddangos eu dealltwriaeth o'r cynhyrchiad theatraidd, y rhaglen deledu, a'r ffilm fel celfyddyd ac fel cynnyrch, gan fanylu ar y ffactorau celfyddydol, dywylliannol ac economaidd sy'n cyfrannu at eu creu
  2. dadansoddi gwaith theatr fyw, rhaglenni teledu a ffilmiau drwy arsylwi ar y modd y'u strwythurir ac asesu eu hymateb personol iddynt fel aelod o'r gynulleidfa
  3. cyflwyno adolygiad o gynhyrchiad theatraidd, rhaglen deledu a ffilm ar ffurf sylwebaeth lafar ac yn ysgrifenedig.

Disgrifiad cryno

Yn y modiwl hwn byddwch yn archwilio'r cynhyrchiad, y ffilm a'r rhaglen deledu fel cyfanweithiau celfyddydol, gan sylwi ar yr elfennau hynny sy'n dod at ei gilydd i roi ansawdd ac ystyr arbennig i'r cyfan. Byddwn yn mynychu perfformiadau o destunau theatraidd priodol yn ogystal a chynhyrchiadau mwy arbrofol fel y bo cyfle ac yn gwylio ystod eang o ddetholiadau o ffilmiau a rhglenni teledu. Byddwn yn meithrin y grefft o adolygu gan sylwi ar ansawdd a natur yr hyn a ddarlledir ac a wylir yn ogystal a dangos dealltwriaeth o gyd-destun y gwaith ac o natur y gynulleidfa y cyfeirir y gwaith ato.

Cynnwys

Bydd tri seminar x 1 awr yn cael eu dosbarthu trwy'r flwyddyn i gydfynd gyda thri ymweliad theatr i drin a thrafod yr hyn a welwyd o safwynt ffurf, cynnwys ac amgylchfyd theatraidd.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 5 FfCChC