Cod y Modiwl DD23310  
Teitl y Modiwl CYFLWYNIAD I DDYLUNIO  
Blwyddyn Academaidd 2004/2005  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Roger Owen  
Semester Semester 2  
Rhagofynion DD10520 , DD10120 Unrhyw ddau modiwl o`r tri canlynol:, DD10320  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   6 x 2 awr  
  Sesiwn Ymarferol   4 x 2 awr - Ymweliadau a'r theatr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Traethodau: TRAETHAWD (2500)40%
Asesiad Semester Gwaith Ymarferol: ASEINIAD YMARFEROL60%
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:

- cyflwyno darn o waith wedi`i ddylunio i safon foddhaol

- arddangos dealltwriaeth o`r berthynas rhwng gwahanol fathau o waith dylunio a gwahanol ddigwyddiadau theatraidd

- cymhwyso`u gwybodaeth o egwyddorion y broses o ddylunio er mwyn trafod testunau dramataidd a chynyrchiadau theatraidd yn fwy awdurdodol


Disgrifiad cryno

Ffurfiwyd y modiwl hwn yn arbennig i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg fel cyflwyniad i theori dylunio Set a Gwisgoedd a Goleuo a Sain. Yn ystod y darlithoedd fe`ch cyflwynir i egwyddorion sylfaenol y grefft o ddylunio ar gyfer theatre a pherfformio, a bydd cyfle hefyd i chi gyfrannu at sesiynau gweithdy er mwyn datblygu`ch dealltwriaeth o`r egwyddorion hynny ac ymestyn eich sgiliau ymarferol.

Nod

Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hwn yw eich galluogi i wneud y canlynol:

ehangu`ch profiad o theatr fel digwyddiad trwy gyflwyno elfennau o waith gweledol a thechnegol

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Testun A Argymhellwyd
Walne, Graham (1990) Sound for the Theatre A & C Black
Bachelard, G. (1988) The Poetics of Space Beacon Press
Goodwin, J (1989) British Theatre Design Weidenfeld & Nicolson
Aronson, A (1985) American Set Design Theatre Comm. Group
Leacroft, r (1984) Theatre and Playhouse Methuen
van Norman, N (1991) Theatre in Revolution Thames and Hudson
Wickham, G (1984) History of the Theatre Thames and Hudson
Russel, D, A (1988) Costume, History and Style Prentiss Hall
Waugh, N (1984) The Cut of Men's Clothing Faber & Faber
Waugh, N (1984) A Woman's Clothing Faber & Faber
Reid, Francis (1976) The Stage Lighting Handbook Pitman
Warfel, William B (1974) Handbook of Stage Lighting Graphics Drama Book Specilaist
Warfel, William B (1990) The New Handbook of Stage Lighting Graphics Drama Book Specilaist
Bentham, Frederick (1978) Theatre Lighting Before Electricity Wesley
Penzel, Frederick (1978) Theatre Lighting Before Electricity Wesley
Fraser, Neil (1988) Lighting and Sound Phaidon
Parker and Wolf (1987) Stage Lighting Holt, Rheinhart and Winston
Bergman, Gosta, M (1977) Lighting in the Theatre Almqvist & Wiskell
Gillette, J Michael (1989) Designing with Light Mayfield
Kaye & Lebrecht (1992) Sound and Music for the Theatre Phaidon
Waine, G (1981) Sound for Theatres John Offord
Eargle, J (1976) Sound Recording Litton Educational
Fraser, Neil (1988) Lighting and Sound Phaidon
Collinson, David (1978) Stage Sound Studio Vista
Berwick, John (1980) Sound Recording and practice Open University Press
Laver, J. (1985) Costume & Fashion (A Concise History) Thames & Hudson
Pilbrow, Richard (1979) Stage Lighting Cassell

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 5 FfCChC