Cod y Modiwl DD24020  
Teitl y Modiwl DYFEISIO A PHERFFORMIO  
Blwyddyn Academaidd 2004/2005  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Ms Charmian C Savill  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Roger Owen  
Rhagofynion Unrhyw ddau o'r tri modiwl canlynol: DD10520, DD10120, DD10320  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   30 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   6 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Arddangosfa grwp 20 munud50%
Asesiad Semester Traethawd performiadol 15 munud50%
Asesiad Ailsefyll Rhaid ail-gyflwyno'r gwaith a fethwyd. Ar gyfer yr arddangosfa grwp disgwylir i'r myfyriwr/wraig sy'n ailsefyll dyfeisio cyflwyniad fel unigolyn o dan amodau a'r assesiad gwreiddiol.100%

Canlyniadau dysgu

  1. ENWI A DEFNYDDDIO GEIRFA PERFFORMIO A DYFEISIO A ASTUDIR YN Y MODIWL
  2. DEFNYDDIO DULLIAU GWEITHREDU AG YMARFERION A ASTUDIR AR Y MODIWL I DDYFEISIO SGRIPT A CHYFLWYNIAD DI-DESTUN
  3. I FYFYRIO DROS FFWYTHIANT PERFFORMIAD PERSONOL A PHERFFORMIAD GRWP, YN ENWEDIG SAFLE Y CORFF YN Y FFRAMWAITH HYNNY
  4. I YSTYRIED Y BROSES O DDYFEISIO A CHYFLWYNO CYSYNIADAU PERFFORMIADOL FEL UNIGOLION A GRWP
  5. I AIL-YSTYRIED YR YMARFER HYN A MEDDWL AM SUT MAE'R UNIGOLYN A'R GRWP YN GWEITHIO YN YSTOD PERFFORMIAD


Disgrifiad cryno

Bwriad y modiwl hwn fydd cynnig sylfaen ymarferol i feithrin dealltwriaeth o ymarferion a dulliau gweithredu'r theatr ddi-destun. Gwneir hyn trwy gyflwyno 'geirfa' o dermau dadansoddiadol, o syniadau a fframweithiau ymarferol a ddefnyddir er mwyn symbylu ymholiadau ac arbrofion. Fe fydd y sesiynau ymarferol yn profi ac yn datblygu canllawiau, syniadau ac ymarferion damcaniaethwyr a gweithredwyr blaenllaw fel Bogart, Barba, Grotowski a'r cwmni Cymraeg Brith Gof.

Cynnwys

Trefn arfaethedig y Darlithoedd:

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
Huxley, M a Witts, N (gols.) (2002) The twentieth century Performance Reader Routledge
Schechner, R (2002) Performance Studies: An introduction Routledge
Auslander, P (1999) Liveness: Performance in a Mediatised Culture Routledge
Barba, E a Savaresse, N (1991) A Dictionary of Theatre Anthropology:The Secret Art of the Performer Routledge
Birringer, J H (2000) Performance on the Edge: transformation of Culture Althone Press
Bigelow Dixon, M a Smith, J A Anne Bogart's Viewpoints
Bogart, A (2001) A Director Prepares Routledge
Counsell, C a Wolf, L (gols.) (1996) Performance Analysis Routledge
Diamond, E (1996) Performance and Cultural politics Routledge
Gertowski, J (1969) Towards a Poor Theatre Methuen
Harris, G (1999) Staging Femininities: Performance and Performativity M.U.P
Kaye, N (2000) Site Specifics: Performance, Place and Documentation Routledge
Pearson, M (1995) 'Special Worlds, Secret Maps. A poetics of performance,' yn Staging Wales 9gol.) A.M. TAylor, tt 85-99 C.P.C

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 5 FfCChC