Cod y Modiwl DD34120  
Teitl y Modiwl BRITH GOF: PERFFORMIO A'R CYD-DESTUN CYMREIG  
Blwyddyn Academaidd 2004/2005  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Ms Charmian C Savill  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Roger Owen  
Manylion y cyrsiau Eraill   20 Awr Darlithoedd ymarferol  
  Seminarau / Tiwtorialau   6 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Un traethawd ysgrifenedig o 2,500 o eiriau50%
Asesiad Semester Perfformiad o etude 20 munud50%
Asesiad Ailsefyll Traethawd ysgrifenedig - Rhaid ail-gyflwyno'r gwaith a fethwyd; gosodir fideo arall ar gyfer yr rheini sy'n ail-sefyll. Performiad o etude - Rhaid ail-gyflwyno'r gwaith a fethwyd, ond fel unigolyn. Fydd rhaid i'r perfformiad parhau 7 munud.100%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
1. DEFNYDDIO DULLIAU GWEITHREDU A?R YMARFERION DYFEISIO/CYFLWYNO PERFFORMIADAU GWAHANOL SYDD YN GYSYLLIEDIG A GWAITH BRITH GOF
2. TREFNU AG ARWAIN GRWP O?U CYD-MYFYRWYR
3. SYLWEBU?N GRYNO A DEALLUS AR BERFFORMIAD
4. GWEITHIO MEWN GRWP I DDYCHMYGU A DYFEISIO GOLYGFEYDD PERFFORMIO MEWN PERTHYNAS A THREFNIANT NEILLTUOL O SEFYLLFAOEDD CYMDEITHASOL A PHENSAERNIOL BRITH GOF
5. DEFNYDDIO SGILIAU PERFFORMIADOL I ESBONIO DEUNYDD CYSYNIADOL
6. DEALL PWYSIGRWYDD CYD-DESTUN CYMDEITHASOL A DIWYLLIANNOL A?U HEFFAITH AR FFURF A FFWYTHIANT PERFFORMIAD

Disgrifiad cryno

Bwriad y modiwl hwn yw i gyflwyno hanes a dadansoddiad manwl o waith Brith Gof, yn cynnwys hanes blaenorol a safbwyntiau beirniadol o'r gwaith yn ystod ei ddatblygiad a'i ddiddymiad. Cyflwynir nifer o gyd-destunau sydd wedi cael eu datblygu a'u prosesu gan Brith Gof i ymchwilio'r goblygiadau cymdeithasol, diwylliannol ag amgylchfydol yn y cyd destunau hynny a'u heffaith ar natur, ffurf, ffwythiant a gosodiad eu gwaith

Cynnwys

Trefn Arfaethedig y Darlithoedd:
  1. Dechreuadau a Chefndir: Theatr Rat, Theatr Labordy Caerdydd, Hyfforddiant (Siapan, Gwlad Pwyl, Denmarc), pentrefi Cymreig Gorllewin Cymru
  2. Aberystwyth 1: Yr Adran Ddrama a'r Mabinogion,Branwen, Rhiannon, Manawydan, Blodeuwedd
  3. Aberystwyth 2: Bwyty Bananas, Dros Ben Llestri, Gernika, Gwaelodion (Gorki)
  4. Theatr y Gormesiedig: Ymfudwyr, 8961, In Patagonia
  5. Cysylltiadau Ewropiaidd, cyd-destunau a gwaith stryd: Iddo Fe, Luna! Luna!, PedoleArian
  6. Mannau Arbennig: Ann Grufydd, Boris, Sioe Tyddewi, Gwyl y Beibl
  7. Trychinebau Rhyfel: Rhannau 1-12 (1987-1989)
  8. Gweithiau graddfa eang: Gododdin, Haearn, Pax, Los Angeles, Arturius Rex, Camlann
  9. Diddymiad: EXX1, Prydain, From Memory, 1st Five Miles, The Man Who Ate His Boots, Tri Bywyd
  10. Yr Rhai Olaf: Pen Bas, Pen Dwfn, Once Upon a Time in the West, LLaeth, Cynan, Draw, Draw yn...(on Leaving)

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
Anderson, B (1991) Imagined Communities Verso
Berry, P (1995) Beginning Theory: an introduction to literary and cultural theory MUP
Birringer, J H (2000) Performance on the Edge: transformation of Culture
Diamond, E (1996) Performance and Cultural Politics Routledge
Gomez-Pena, G (2000) Dangerous Border Crossings Routledge
Owen, T M Welsh Folk Customs Amgueddfa Gen Cymru
Owen R (2003) Ar Wasgar Gwasg Prifysgol Cymru
Pearson, M a Shanks, M (2001) Theatre Archaeology Routledge
Savill, C A Critical Study of the history of the Welsh Theatre Company Brith Gof Thesis, MPhil P.C.A
(1985) Broth Gof: A Welsh Company 1. 1981-1985 Mid- Wales Litho
Savill, C (1992) 'Women in Welsh Theatre: Saying Their Piece in Barnie, J and Davies G Planet 91, Berw cyf Chwef/Mawrth
Savill, C 'Dismantling the Wall' yn Barnie, J , Davies, G a Thomas, N Planet 79 Berw Cyf. (Chwef/Mawrth 1990)

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC