Cod y Modiwl FT10720  
Teitl y Modiwl DEHONGLI'R GWELEDOL: CYMRU AR Y SGRIN  
Blwyddyn Academaidd 2004/2005  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Ms Kate E Woodward  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Miss Catrin P Jones, Dr Jamie Medhurst, Ms Kate E Woodward  
Rhagofynion DD10520  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   20 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   10 Awr Seminarau.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  40%
Asesiad Semester Traethodau: Traethawd 2500 o eiriau60%
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, dylai myfyrwyr sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:


Cynnwys

Amcan y modiwl yw adeiladu ar yr hyn a drafodwyd yn y modiwl sgiliau craidd yn Semester 1, a hynny trwy ganolbwyntio ar y ffordd y mae`r gweledol yn creu ac yn adlewyrchu Cymru ar y sgrin fawr a`r sgrin fach. Fe fydd myfyrwyr yn cael cyfle i ddatblygu sgiliau yn ymwneud a darllen y testun gweledol a hynny oddi mewn i gyd-destun a fframwaith ddiwylliannol ehangach.

Nod

Nod yr Adran wrth gyflwyno'r modiwl hwn yw:

Datblygu ymwybyddiaeth o'r ffyrdd y cynrychiolir Cymru a Chymreictod trwy gyfrwng y ddelwedd symudol.
Trafod yr ymwybyddiaeth hon wrth gyfeirio at raglenni teledu a ffilmiau penodol.
Datblygu sgiliau dadansoddol a dehongliadol sy'n ymwneud a'r ddelwedd symudol gan gynnwys y gallu i 'ddarllen' yr hyn a gyflwynir.
Sicrhau bod myfyrwyr yn darllen y testunau hyn fel cynnyrch cyd-destun diwylliannol

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Testun A Argymhellwyd
Blandford, S (ed.) (2000) Wales on Screen Poetry Wlaes Press
Bordwell, David (2001) Film Art: An Introduction Mc Graw-Hill
McKee, Alan (2003) Textual Analysis Sage
** Hanfodol
Hill, John and Church Gibson, Pamela (1997) The Oxford Guide to Film Studies OUP
** Argymhellir - Cefndir
Braudy and Cohen (1999) Film Theory and Criticism OUP
Monaco, J (2000) How to Read a Film: The Art, Technology, Language, History and Theories of Film and Media OUP
Berry, Dave (1994) Wales and Cinema: The First Hundred Years Gwasg Prifysgol Cymru

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC