Cod y Modiwl FT21820  
Teitl y Modiwl CYNHYRCHU TELEDU  
Blwyddyn Academaidd 2004/2005  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Andrew J Freeman  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr Dorian L Jones  
Rhagofynion FT10320  
Elfennau Anghymharus TF21820  
Manylion y cyrsiau Dadansoddi Llwyth Gwaith   Darlithoedd, gweithdai, seminarau a thiwtorials + 80 awr o ddysgu hunan-gyfarwyddiedig.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Cyflwyniad o'r "pitch"15%
Asesiad Semester Cynhyrchaid grwp50%
Asesiad Semester Portffolio cynhyrchiad15%
Asesiad Semester Hunan asesiad10%
Asesiad Semester Presenoldeb10%
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:

Disgrifiad cryno

Trafodir nifer o bynciau yn ystod y modiwl, gan gynnwys ffyrdd o greu cynnyrch clyweledol, cynhyrchu triniaeth ac ysgrifennu sgript, trefniant cynhyrchu, dylunio set, cyfarwyddo camera sengl. gweithio gydag actorion, camerau, a lleoliad, recordio sain ar leoliad, golygu digidol, gosod trac a throsleisio.

Nod

Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hwn yw:
Datblygu dealltwriaeth o`r cysyniadau creadigol a thechnegol a`r prosesau sydd ynghlwm wrth gynhyrchu ffuglen ar y teledu.
Datblygu sgiliau sydd eu hangen er mwyn trawsnewid syniadau ar gyfer teledu ffuglem i gynnyrch clyweled.
Trafod creu arddull, fformat a naratif mewn cynhyrchu ffilm a theledu.
Ystyried methodoleg gonfensiynol ac anghonfensiynol cynhyrchu ffilm a theledu.

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Hanfodol
Millerson, Gerald (1985) The Technique of Television Production 11. London: Focal Press

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 5 FfCChC