Cod y Modiwl FT22520  
Teitl y Modiwl DARLLEDU A'R GENEDL  
Blwyddyn Academaidd 2004/2005  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Jamie Medhurst  
Semester Semester 2  
Rhagofynion FT10720  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   20 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Traethawd 2,500 o eiriau60%
Asesiad Semester Traethawd 2,500 o eiriau  40%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
  1. TRAFOD HANES DARLLEDU YNG NGHYMRU GAN SEILIO'U DADLEUON AR RYCHWANT EANG O FFYNONELLAU HANESYDDOL
  2. DDANGOS EU GALLU I YMDRIN A'R CYSYNGIAD O 'GENEDL' A 'CHENEDLIGRWYDD' YNG NHGYD-DESTUN DARLLEDU
  3. DADANSODDI YN FEIRNIADOL Y BERTHYNAS RHWNG DARLLEDU A'R GENEDL
  4. YSGRIFENNU TRAETHODAU ACADEMAIDD SY'N DANGOS OL GALLUOEDD BEIRNIADOL A DADANSODDOL

Cynnwys

Darlithoedd a seminarau ar y testunau canlynol:

Nod

Mae'r hanesydd Dr John Davies wedi dadlau bod gan ddarlledu rol ganolog ac anhepgor ym mywyd diwylliannol, gwleidyddol a chymdeithasol Cymru. Fe fydd y modiwl hwn yn trafod y cysyniad hwn trwy gynnig astudiaeth a gorolwg hanesyddol o ddarlledu a'r genedl Gymreig. Ymhlith y testunau a drafodir bydd y syniad o genedligrwydd, hanes darlledu (yn arbennig yn yr iaith Gymraeg) a'r cyd-berthynas rhwng y ddau. Y gobaith yw problemateiddio'r berthynas hon.

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
Berry, Dave in Hill, John and McLoone, Martin (eds) Big picture Small Screen: The Relations Between Film and Television pp.196-204 ' Film and Television in Wales'
Curran, J and Seaton, J (2003) Power Without Responsibility: the Press and Broadcasting in Britain 6th. Routledge
Davies, J (1994) Broadcasting and the BBC in Wales
Gramich, Katie in Bassnett, Susan (ed) (2003) Studying British Cultures pp101-116 'Cymru or Wales? explorations in a divided sensibility' Routledge
Griffiths, Alison in Allen, Robert C (ed) (1995) To be Continued:soap operas around the world pp.81-97 'National and Cultural Identity in a Welsh -language Soap Opera Routledge
Medhurst, Jamie (1998) 'The mass media in twentieth century Wales' in Rees, Eluned and Jones, Phillip H (eds) A Nation and its Books pp. 329-340
Medhurst, Jamie (2003) 'Competition and Change in British Television, 1960 -80' and 'Television in Wales' in Hilmes, Michele (ed.) The Television History Book pp.40-44 BFI
Sendall, Bernard (1982) Independent Television in Britain. Volume 1:Origins and Foundation 1946-62 Chapter 29 (ii) Macmillan
Sendall, Bernard, Independent Television in Britain. Volume 2: Expansion and Change, 1958-68, Chapter 8 (1983) Macmillan
Phillip, Alan Butt (1975) The Welsh Question : nationalism in Welsh politics 1945-1970
Medhurst, Jamie (2004) 'Regions and Nations in Wales' in Alistair McGown (ed.), The BFI Television Handbook 2005 BFI
Medhurst, Jamie (2002) 'Teledu Cymru: Menter Gyffrous neu freuddwyd Ffol?' in Jenkins, Geraint H (ed) Cof Cenhedl XVII pp.167-193 Gomer

Cyfnodolyns
Medhurst, Jamie (2004) 'You say a minority Sir; we say a nation' The Pilkington Committee on Broadcasting (1960-62 ) and Wales Welsh History Review 22(2), 109-136.
Medhurst, Jamie (2002) 'Servant of Two Tongues: the demise of TTW' in Llafur:journal of Welsh Labour History 8(3) , pp79-87
** Argymell Edrych Ar Hwn
Medhurst, Jamie (2004) '1960's Wales' Television - Mammon's Television?' ITV in Wales in the 1960's Media History 10(2), 119-131.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 5 FfCChC