Cod y Modiwl FT30620  
Teitl y Modiwl DRAMA DELEDU  
Blwyddyn Academaidd 2004/2005  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Miss Catrin P Jones  
Semester Semester 2  
Rhagofynion FT30120 Dadansoddi Teledu  
Manylion y cyrsiau Seminarau / Tiwtorialau   10 Seminarau 1 awr o hyd.  
  Sesiwn Ymarferol   Sesiynau gwylio  
  Eraill   1 Awr Darlith 1 awr o hyd  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  60%
Asesiad Semester Traethodau: Traethawd 2500 o eiriau40%
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:
Dangos gwerthfawrogiad o`r amryw fathau o ddramau a gynhyrchir ar gyfer y sgrin fach.
Gwerthuso`r disgwrs beirniadol sy`n bodoli mewn perthynas a drama deledu.

Disgrifiad cryno

Mae`r modiwl hwn yn adeiladu ar y dull a ddefnyddiwyd yn y modiwl Rhan 1 sy`n dadansoddi teledu. Bydd y modiwl yn dadansoddi patrymau fframwaith a phatrymau ysgrifennu ar gyfer y teledu. O gymharu a`r modiwl Rhan 1, mae`r prif ddatblygiad yn y cwrs i`w weld nid yn unig yn ansawdd y dadansoddi sydd ei eisiau, ond yn bwysicach, yn y sylw llawer mwy cynhwysfawr sydd ar awduron megis Potter, Bleasdale a LaPlante.

Nod

Nod y modiwl hwn yw astudio hanes a datblygiad drama deledu yng ngwledydd Prydain, Ewrop a`r Unol Daleithiau. Fe fydd y modiwl yn ystyried cwestiynau ynglyn ag awduraeth, syniadaeth, safon a`r gwahaniaethau rhwng naturiolaeth a gwrth-naturiolaeth.

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Hanfodol
Dyer, Richard et al (1981) Coronation Street BFI
Fiske, John (1987) Television Culture Routledge
Stead, Peter (1993) Dennis Potter Seren Books
Tulloch, John (1990) Television Drama:Agency, Audience and Myth Routledge
Wayne, Mark (1998) Dissident Voices: The Politics of Television and Cultural Change Pluto
Brandt, George (1993) British Television Drama in the 1980s CUP
Brundson, Charlotte (1997) Screen Tastes: Soap operas to Satellite Dishes Routledge
Corner, JOhn (1991) Popular Television in Britain: Studies in Cultural History BFI

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC