Cod y Modiwl FT30720  
Teitl y Modiwl DADANSODDI A DEHONGLI FFILM  
Blwyddyn Academaidd 2004/2005  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Ms Kate E Woodward  
Semester Semester 2  
Rhagofynion FT10720  
Elfennau Anghymharus TF30720  
Manylion y cyrsiau Sesiwn Ymarferol   Sesiynau gwylio  
  Darlithoedd   15 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   5 Awr Seminarau.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Traethawd 1  30%
Asesiad Semester Traethawd 2  35%
Asesiad Semester Traethawd 3  35%
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau'r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/ myfyrwraig sy'n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni'r canlynol:


Disgrifiad cryno

Yn y modiwl hwn, cyflwynir astudiaeth fanwl o ddeg o ffilmiau Ewropeaidd ac Americanaidd, gan gyfeirio at ddisgwrs beirniadol cyffredinol a ffilmig.

Nod

Yn y modiwl hwn, cyflwynir myfyrwyr i ddisgwrs beirniadol yn ymwneud a ffilm fel celfyddyd, a hynny trwy astudio nifer o ffilmiau cynrychioladol. Fe fyddant hefyd yn datblygu dulliau a thechnegau er mwyn dadansoddi testunau ffilm yn gyffredinol.

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Hanfodol
Bordwell, David & Thompson, Dristin (1997) Film Art: An Introduction (5th edition) McGraw-Hill
Cook, Pam & Bernink, Mieke (eds) - 2il argraffiad (1999) The Cinema Book British Film Institute
Monaco, James (2000) How to Read a Film - (3ydd argraffiad) Oxford University Press

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC