Cod y Modiwl FT31030  
Teitl y Modiwl CYNHYRCHU TELEDU UWCH (FEITHIOL)  
Blwyddyn Academaidd 2004/2005  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Ms Janet Jones  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod (Dysgwyd dros 2 semester)  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr Andrew J Freeman, Mr Dorian L Jones  
Rhagofynion FT10320 , FT31420  
Elfennau Anghymharus Cynigir y modiwl hwn i fyfyrwyr anrhydedd sengl Astudiaethau Ffilm a Theledu yn unig.  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   9 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   2 Awr Tiwtorial.  
  Eraill   Gweithdy  
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:


Disgrifiad cryno

Yn y modiwl hwn, fe gyflwynir profiad ymarferol o gynhyrchu rhaglenni ffeithiol i safon darlledu. Ceir cyfres o ddarlithoedd sy`n trafod natur naratif gweledol, cyfarwyddo dilyniannai, delio gyda chyfranwyr/ysgrifennu sgriptiau sylwebaeth ac ol-gynhyrchu ceir hefyd cyfres o weithdai sy`n cyflwyno sgiliau technegol gan gynnwys defnyddio offer digidol a chydweithio fel tim.

Nod

Nod y modiwl yw i gyflwyno sgiliau golygyddol ac ymarferol uwch i fyfyrwyr fel y gallant gynhyrchu rhaglen ffeithiol o safon darlledu.

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Hanfodol
Watts, Harris (1992) Directing on Camera: A checklist of video and film techniques Aavo
Watts, Harris (1984) On Camera: how to produce film and video BBC

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC