Cod y Modiwl FT32230  
Teitl y Modiwl CYNHYRCHU TELEDU UWCH (FFUGLEN)  
Blwyddyn Academaidd 2004/2005  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Andrew J Freeman  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr Dorian L Jones  
Rhagofynion FT21820  
Elfennau Anghymharus TF32230  
Manylion y cyrsiau Eraill   Darlithoedd, gweithdai, seminarau a thiwtorialau + 120 awr o ddysgu hunan-gyfarwyddiedig.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Pitch presentation10%
Asesiad Semester Television Production50%
Asesiad Semester Production portfolio10%
Asesiad Semester Contribution to other final year production20%
Asesiad Semester Attendance10%
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:

Arddangos dealltwriaeth o`r cysyniadau a`r prosesau creadigol a thechnegol sydd ymghlwm wrth gynhyrchu ffilm a theledu.
Cymryd rol unigol greadigol a chyfrifol yn y broses o gynhyrchu teledu.
`Cyfieithu` a throsglwyddo syniad ar bapur i fod yn gynhyrchiad teledu.
Defnyddio offer cynhyrchu yn ofalus ac yn greadigol, a chymryd cyfrifoldeb dros amodau gwaith eu cydweithwyr.


Disgrifiad cryno

Trafodir nifer o bynciau yn ystod y modiwl, gan gynnwys ffyrdd o greu cynnyrch clyweledol, cynhyrchu triniaeth ac ysgrifennu sgript, trefniant cynhyrchu, dylunio set, cyfarwyddo camera sengl, gweithio gydag actorion, camerau, a lleoliad, recordio sain ar leoliad, golygu digidol, gosod trac a throsleisio.

Nod

Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hon yw eich galluogi i wneud y canlynol:

I ddatblygu dealltwriaeth o`r cysyniadau creadigol a thechnegol a`r prosesau sydd ynghlwm wrth gynhyrchu ffuglen ar y teledu.

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Hanfodol
Millerson, Gerald (1985) The Technique of Television Production 11. London: Focal Press

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC