Cod y Modiwl FT32420  
Teitl y Modiwl IAITH A CHYFRYNGAU  
Blwyddyn Academaidd 2004/2005  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Miss Elin H G Jones  
Semester Semester 1  
Manylion y cyrsiau Seminarau / Tiwtorialau   10 Awr  
  Darlithoedd   10 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Traethawd 2,500 o eiriau50%
Asesiad Semester Portffolio 2,500 o eiriau50%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
  1. TRAFOD STRWYTHUR Y CYFRYNGAU YNG NGHYMRU O FEWN FFRAMWAITH DDAMCANIAETHOL
  2. TRAFOD Y CYFRYNGAU CYMRAEG A CHYMREIG MEWN CYDBERTHYNAS A CHYFRYNGAU MEWN CYMDEITHASAU DWYIEITHOG ERAILL YN EWROP, YNGHYD A'R FFENOMENAU SYDD YN GYFFREDIN IDDYNT
  3. DADANSODDI YN FEIRNIADOL ROL Y CYFRYNGAU O FEWN CYD-DESTUNAU NORMALEIDDIO IEITHYDDOL
  4. DANGOS DEALLTWRIAETH O'R CWESTIYNAU PENODOL IEITHYDDOL SYDD YN WYNEBU'R CYFRYNGAU A'U CYNULLEIDFAOEDD
  5. CYNNIG DADANSODDIADAU IEITHYDDOL O GYNNWYS CYFRYNGAU PENODOL

Disgrifiad cryno

Sut gellir dadansoddi'r berthynas rhwng iaith a chyfryngau? Beth yw'r syniadaethau sydd yn cysylltu iaith, cyfryngau a chymdeithas? Pa fath o swyddogaethau ieithyddol sydd gan y cyfryngau yma yng Nghymru, ac mewn cymdeithasau eraill? Pa ieithweddau mae'r cyfryngau print, darlledu ac electronig yn eu defnyddio, a pha ddulliau y dylid eu defnyddio wrth geisio dadansoddi'r rhain yn feirniadol? Beth yw'r oblygiadau ieithyddol, cymdeithasegol, gwleidyddol ac economaidd i ieithoedd nad ydynt yn meddu ar gyfryngau darlledu, print neu electronig? A ddylai cyfryngau weithredu yn yr iaith neu dros yr iaith ac a oes modd tynnu llinell rhwng y ddau gysyniad? Pa fath o fodelau sydd yn bodoli yma yng Nghymru, a beth a welwn drwy astudio gwledydd eraill a thrwy edrych i'r dyfodol?

Cynnwys

Bydd darlithoedd a seminarau yn ystyried y pynciau canlynol:

Rhestr Ddarllen

Tudalen/Safle Ar Y Wes
www.uoc.edu/euromosaic
www.aber.ac.uk/mercator
www.fanernewydd.net/cefdarll.htm
www.ogwen.com/index2.html

Llyfrs
Mackay, H a Powell, T (1997) 'Wales and it's Media', yn Contemporary Wales 9: 8-39
McQuail, Dennis (1994) Mass Communication Theory t267-274 Sage
Ngui wa Thiongo (1986) Decolonising the Mind:the politics of language in African literature Currey
O' Muilleoir, Mairtin In the Language or for the Language Mercator media forum 2
Neale, Steve (2001) 'What is genre?' yn Creeber, Glen (gol) The Television Genre Book BFI
S4C yr iaith Gymraeg, Canllawiau Rhagleni S4C, Pennod 5
Schlesinger, P (1991) 'Media, the Politiac order and national inentity' yn Media Culture and Society 13: 297-308
Thomas, Ceinwen H (1967) Adolygiad o gymraeg Byw, Rhifyn 2, Llen Cymru 9 t242-249
Lopez, Eire Alfonso Dans la langue ou pour la langue Mercator media forum 2
Hughes, J Elwyn (1999) Geiriau'r Newyddion BBC
Fiske, John (1989) Television Culture t281-308 Routledge
Fisherman, Joshua (1991) Reversing Language Shift Clevedon:Multilingual Matters
Brouwer, Goasse In the Language or for the Language Mercator Media Forum 2
Awbery, Gwenllian (1995) 'The Welsh used on Television' Mercator Media Forum 1
Appadurai, Arjun (1993) Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy yn Simon, (gol) The Cultural Studies Reader Routledge
Amrywiol awduron (1998) Fforwm ar y iaith Lenyddol Taliesin 102
Anderson, Benedict (1983) Imagined Communities Verso
Thomas, Ned (1995) 'Linguistic Minority Media' yn Lee, Phillip The Democratization of Communication Gwasg Prifysgol Cymru
Vallerdu, Francesco (1995) 'The Catalan used on Television' Mercator Media Forum 1
Watkin, T Arwyn (1980) Ieithyddiaeth: agweddau ar astudio iaith Gwasg prifysgol Cymru
Williams, Cen (1999) Cymraeg Cilr: Canlawiau iaith Cyngor Gwynwedd, bwrdd yr iaith Gymraeg a Chanolfan Bedwyr
Williams, Glyn a Morris, Delyth (2000) Language planning ans Language use: Welsh in a global Age Gwasg Prifysgol Cymru
Williams, Glyn (1992) Sociolinguistics: A Social Critique Routlenge
Williams, Kevin (1997) Shadows and Substance: the development of a media policy for Wales Gomer

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC