Cod y Modiwl FT32910  
Teitl y Modiwl Y TRADDODIAD DOGFEN  
Blwyddyn Academaidd 2004/2005  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Jamie Medhurst  
Semester Semester 1  
Rhagofynion FT10720  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Dau draethawd o 2,500 o eiriau yr un, gwerth 50% yr un.100%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
 1. DANGOS DEALLTWRIAETH O'R DISGWRS YN YMWNEUD A FILM DDOGFEN A MUDIADAU DOGFEN RHWNG 1920 A 1970

 1. GWERTHUSO'N FEIRNIADOL MODELAU THEORI DOGFEN

 1. CYMHWYSO'R THEORIAU I'R FFILMIAU YN FEIRNIADOL

 1. DANGOS DEALLTWRIAETH DADANSODDOL O WAHANOL TESTUNAU FFILMIG

Cynnwys

Darlithoedd:

 1. Materion hanesyddiaethol theori dogfen
 2. Arloeswyr dogfen I: Flaherty
 3. Arloeswyr dogfen II: Vertov/Riefenstahl
 4. Y Mudiad Dogfen Brydeinig I : Grierson
 5. Y Mudiad Dogfen Brydeinig II: Jennings
 6. Dogfen fel Arsylwi I: Sinemea Rydd
 7. Dogfen fel Arsylwi II: Sinema Verite
 8. Dogfen ar deledu

Seminarau:

 1. Ffilm ddogfen Gymraeg
 2. Dogfen fel realiti

Nod

Nod y modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i'r disgwrs beirniadol ar ffilm ddogfen ac i ystyried ymha ffyrdd y datblygodd ffilm ddogfen yn ystod y cyfnod dan sylw fel modd o gyfleu bywyd diwylliannol a phropaganda gwleidyddol. Mae'r modiwl hefyd yn astudio'r ffyrdd y mae datblygiadau technolegol wedi dylanwadu ar y pro-ffilmig ac wedi newid natur ffilm ddogfen

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Hanfodol
Macdonald, K and Cousins, m (1996) Imagining Reality: the faber book of documentary Faber
Nichols, B (1991) Representing Reality:issues ams concepts in documentary Indianna University Press
Winston, B (1995) Claiming the Real: the documentary film revisited BFI
Renov, M (1993) Theorizing Documentary Routledge
Gillespie, D (2000) Early Soviet Cinema: innovation, ideology and propaganda wallflower
Barnouw, E (1993) Documentary :a history of the non-fiction film OUP
Aitken, I (ed.) (1998) The Documentary Film Movement:an anthology Edinburgh University press
Elton and Anstey Housing Problems
Dziga Vertov Man with a Movie Camera
Humphrey Jennings Silent Village ans Fires Were Started; Listen to Britain
Lindsay Anderson Everyday except Christmas, O! Dreamland
John Grierson Nightmail : Drifters
Robert Flaherty Nanook of the North and Man of Aran
Cavalcanti, Alberto Coalface
Karel Reisz We are the Lambeth Boys
Watkins The War Game
Riefenstahl, Leni Triumph of the Will

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC