Cod y Modiwl FT33620  
Teitl y Modiwl CYNHYRCHU STIWDIO UWCH  
Blwyddyn Academaidd 2004/2005  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mrs Elin M Hefin Evans  
Semester Ar gael yn semester 1 a 2  
Manylion y cyrsiau Sesiwn Ymarferol   21 Awr Gweithdai wythnosol  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Dyddiadur wythnosol  20%
Asesiad Semester Prosiect grwp  40%
Asesiad Semester Prosiect terfynol  40%

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyrwyr sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru:

1. Dangos medrusrwydd i weithio?n greadigol mewn amgylchedd stiwdio
2. Gweithio?n effeithiol yn rhan o dim cynhyrchu stiwdio
3. Gweithio?n effeithiol mewn rol gynhyrchu unigol oddi mewn i?r stiwdio deledu

Nod

Prif amcan y cynnig hwn yw cynnig profiad ymarferol uwch mewn amgylchedd amlgamera.

Disgrifiad cryno

Cwrs cynhyrchu stiwdio amlgamera sy'r ddatblygiad o'r cwrs a gynigir i fyfyrwyr yr ail flwyddyn ar hyn o bryd. Ei fwriad yw i ddatblygu ymhellach sgiliau cynhyrchu stiwdio'r myfyrwyr er mwyn cyrraedd safon uchel o gynhyrchu rhaglenni teledu amlgamera.

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Argymhellir - Cefndir
Watts, Haris (1992) Directing on Camera: A checklist of Video and Film Techniques Aavo
Fairweather, Rod (1998) Basic Studio Directing Focal Press

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC