Cod y Modiwl GB33710  
Teitl y Modiwl Y FASNACH LYFRAU GYMRAEG GYFOES  
Blwyddyn Academaidd 2004/2005  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Gwilym Huws  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr Rheinallt G Llwyd  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   10 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   3 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester1.5 Awr  50%
Asesiad Semester Traethodau: 2,000 o eiriau50%

Disgrifiad cryno

Mae'r cwrs yn edrych ar swyddogaethau ac arwyddocad gwahanol elfennau'r fasnach lyfrau a'r cyfyngiadau sydd arnynt ynghyd a'r berthynas sy'n bodoli rhwng y fasnach lyfrau a gallu'r llyfrgellydd i ddarparu gwasanaeth i'r defnyddwyr.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC