Cod y Modiwl GC32720  
Teitl y Modiwl GAELEG YR ALBAN  
Blwyddyn Academaidd 2004/2005  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Ian Hughes  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod (Dysgwyd dros 2 semester)  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Rhagofynion GC10110/IR10110 GC10410/IR10410  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   44 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  75%
Asesiad Semester Traethodau: ymarferion  25%

Canlyniadau dysgu

Ar ôl dilyn y modiwl hwn:

1. Byddwch yn gallu adnabod a defnyddio''''''''r rhan fwyaf o bwyntiau gramadegol a chystrawennol Gaeleg yr Alban.

2. Byddwch yn gallu darllen gyda chymorth geiriadur amryw ddarnau rhyddiaith yng Ngaeleg yr Alban.

3. Byddwch yn gyfarwydd â rhai agweddau ar draddodiadau llafar Gaeleg yr Alban.

4. Byddwch yn gallu cyfieithu brawddegau i''''''''r Gaeleg.

5. Byddwch yn gallu cynnal sgwrs syml yng Ngaeleg yr Alban.

Disgrifiad cryno

Cyflwyniad i brif nodweddion yr iaith fodern ynghyd ag astudiaeth o rai gweithiau llenyddol, megis storiau byrion a cherddi cyfoes.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC