Cod y Modiwl GW10520  
Teitl y Modiwl HANES RHYNGWLADOL Y RHYFEL OER  
Blwyddyn Academaidd 2004/2005  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Erik Landis  
Semester Semester 2  
Elfennau Anghymharus IP10520  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   20 Awr (20 x 1 awr)  
  Seminarau / Tiwtorialau   8 Awr (8 x 1 awr)  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  60%
Asesiad Semester An assessed essay of 2500 words40%
Arholiad Ailsefyll Students may, subject to Faculty approval, have the opportunity to resit this module, normally during the supplementary examination period. For further clarification please contact the Teaching Programme Administrator in the Department of International Politics. 

Canlyniadau dysgu

Ar ol iddynt gwblhau''''r modiwl, dylai''''r myfyrwyr allu:

- Trafod safbwyntiau gwrthwynebol ynglyn a tharddiad y Rhyfel Oer
- Archwilio effaith y Rhyfel Oer ar yr Unol Daleithiau, Ewrop a''''r Trydydd Byd
- Asesu''''r rol a chwaraewyd gan bolisiau tramor y Sofietiaid a''''r Unol Daleithiau yn ffurfiant y Rhyfel Oer
- Dynodi tarddiad detente a''''r rhesymau dros ei ddirywiad
- Asesu esboniadau gwrthwynebol am ddymchweliad Comiwnyddiaeth yn Nwyrain Ewrop a diwedd y Rhyfel Oer;
- Gwneud defnydd effeithiol o sgiliau dynodi a lleoli ffynonellau addas; astudio annibynnol; ysgrifennu (traethodau ac arholiadau); sgiliau TG yn ogystal a rheolaeth amser.

10 credydau ECTS

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl yn archwilio prif ddigwyddiadau'r Rhyfel Oer, o ollwng y bom niwclear ar Japan ym 1945 hyd at ddad-ddrefedigaethu, y rhyfel yn Vietnam a dymchweliad rheolaeth y Blaid Gomiwnyddol yn Nwyrain Ewrop.

Nod

Bydd y modiwl yn cyflwyno myfyrwyr i faterion a digwyddiadau pwysig a oedd yn allweddol yn ffurfiant hanes rhyngwladol y Rhyfel Oer (1945-11991).

Cynnwys

Mae'r modiwl yn dechrau drwy archwilio tarddiad y Rhyfel Oer ac ystyried y dadleuon hanesyddol ynglyn a'r rhesymau pam y bu i'r Americanwyr ddefnyddio'r bom atomig yn erbyn Japan ym 1945. Yna bydd y myfyrwyr yn mynd rhagddynt i ystyried y rol a chwaraewyd gan wahanol ranbarthau ym mlynyddoedd cynnar y Rhyfel Oer, ac effaith ymgiprys militaraidd, economaidd ac ideolegol yr archbwerau ar Ewrop, Asia a chyn-drefedigaethau'r Trydydd Byd a'r Dwyrain Canol. Bydd y myfyrwyr yn canolbwyntio'n glos ar ddigwyddiadau allweddol megis y Chwyldro Comiwnyddol yn China, Rhyfel Korea, tarddiad y gwrthdaro rhwng yr Israeliaid a'r Arabiaid a Rhyfel Vietnam. Bydd deinameg detente a rheolaeth arfau yn cael eu trafod a bydd y modiwl yn gorffen drwy archwilio'r dadleuon yn ymwneud a'r rhesymau pam y death y Rhyfel Oer i ben a dymchweliad rheolaeth y Blaid Gomiwnyddol yn Nwyrain Ewrop.

Sgiliau trosglwyddadwy

Bydd y myfyrwyr yn cael cyfle i ddatblygu, ymarfer a phrofi ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn eu helpu i ddeall, cysyniadoli a gwerthuso enghreifftiau a syniadau. Bydd myfyrwyr yn ymarfer ac yn gwella eu sgiliau darllen, deall a meddwl, a sgiliau hunanreoli. Yn ystod darlithoedd bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau gwrando ac ysgrifennu nodiadau, yn ogystal a sgiliau dadansoddi. Mewn seminarau bydd myfyrwyr yn gwella eu sgiliau dadansoddi ac yn ymarfer sgiliau gwrando, egluro a dadlau, yn ogystal a gweithio mewn tim a datrys problemau. Bydd ysgrifennu traethodau yn annog myfyrwyr i ymarfer eu sgiliau ymchwilio annibynnol, ysgrifennu a TG, a bydd yr arholiadau yn profi'r sgiliau hyn o dan amgylchiadau amser cyfyngedig.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC