Cod y Modiwl GW33820  
Teitl y Modiwl GWLEIDYDDIAETH EWROPEAIDD  
Blwyddyn Academaidd 2004/2005  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Ms Elin Royles  
Semester Semester 1  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   10 Awr (10 x 1 awr) (yn Saesneg)  
  Seminarau / Tiwtorialau   10 Awr (10 x 1 awr) (yn Gymraeg)  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  70%
Asesiad Semester Traethodau: 1 x 1,500 o eiriau  30%
Arholiad Ailsefyll Students may, subject to Faculty approval, have the opportunity to resit this module, normally during the supplementary examination period. For further clarification please contact the Teaching Programme Administrator in the Department of International Politics. 

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y modiwl bydd gan fyfyrwyr ymwybyddiaeth fanwl a beirniadol o wleidyddiaeth a pholis''''ru cyfoes o fewn Ewrop. Dylai myfyrwyr fedru adnabod y prif ddadleuon a materion ynghylch defnyddio grym ac awdurdod o fewn lefelau cyfansoddol llywodraeth Ewrop a rhwng y lefelau hynny. Dylai fod gan fyfyrwyr ddealltwriaeth feirniadol o bwysigrwydd yr Undeb Ewropeaidd i wladwriaethau Ewrop.

10 credydau ECTS

Nod

Mae''r modiwl hwn yn cynnig golwg cynhwysfawr ar ddatblygiad gwleidyddiaeth Ewropeaidd gyfoes. Mae''r trafod twf yr Undeb Ewropeaidd ac yn ystyried fframwaith polis''ru a sefydliadau''r Undeb Ewropeaidd sy''r parhau i ddatblygu. Mae''r modiwl hefyd yn astudio goblygiadau''r Undeb i wladwriaethau Ewrop ? y rhai sy''r aelodau o''r Undeb a''r rhai nad ydynt. Yn ogystal ceir golwg cymharol ar strwythurau''r sefydliadau a pholis''ru mewnol ac allanol prif wledydd Ewrop.

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Testun A Argymhellwyd
D Dinan Ever Closer Union
J E Lane and S Ersson Politics and Society in Western Europe

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC