Cod y Modiwl HC10120  
Teitl y Modiwl AWDURDOD, PROTEST A GWLEIDYDDIAETH YNG NGHYMRU 1250-1850  
Blwyddyn Academaidd 2004/2005  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Paul B O'Leary  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Eryn M White  
Cyd-Ofynion HC10220 Rhaid i fyfyrwyr Anrhydedd Cyfun Hanes Cymru gymryd HC10220 hefyd  
Elfennau Anghymharus WH10120  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   18 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   6 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  60%
Asesiad Semester DDAU DRAETHAWD X 2,500 O EIRIAU Traethodau: Marc asesiad wedi ei seilio ar ddau draethawd x 2,500 o eiriau40%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
Ar ol cwblhau?r cwrs hwn dylai myfyrwyr fedru:
a) Nodi ac egluro?r prif drafodaethau hanesyddiaethol yn ymwneud a?r newid gwleidyddol a chymdeithasol yng Nghymru rhwng 1250 a 1850

amlygu eu gwybodaeth o ystod eang o brosesau cymdeithasol a rol allweddol unigolion a mudiadau yn natblygiad gwleidyddol Cymru cyn 1850

Ystyried ffynonellau awdurdod cymdeithasol a gwleidyddol yn feirniadol, a?r her iddynt, yng Nghymru cyn 1850

Dadansoddi a gwerthuso amrediad o ffynonellau cynradd cysylltiedig a?r cyfnod 1250-1850

Casglu a hidlo eitemau priodol o dystiolaeth hanesyddol

Datblygu a chynnal dadleuon hanesyddol ? mewn gwaith llafar ac ysgrifenedig fel ei gilydd

Gweithio?n annibynnol neu gydweithio ag eraill tra?n medru cyfranogi mewn trafodaethau gr?p

Disgrifiad cryno

Nod y modiwl hwn yw rhoi arweiniad cryno i brif themau hanes cymdeithasol a gwleidyddol Cymru o 1250 hyd at 1850. Gan ddechrau gyda chyfnod y tywysogion yn y drydedd ganrif ar ddeg, olrheinir y newidiadau mewn awdurdod cymdeithasol a gwleidyddol yn sgil y goncwest a'r uno gyda Lloegr. Archwilir yr her i'r awdurdod hwn hyd at y cyfnod cyntaf o ddiwydiannu. Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i drafod cwestiynau yn ymwneud a newid, ideoleg a hunaniaeth, ac yn profi?n fan cychwyn i astudio hanes Cymru yn Rhan Dau.

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Testun A Argymhellwyd
Gwyn A. Williams (1985) When Was Wales? A History of the Welsh
** Argymhellir - Cefndir
Gareth Elwyn Jones and Dai Smith (eds) (1999) The People of Wales
R.R.Davies (1987) Conquest, Coexistence and Change, Wales 1063-1415
J. Gwynfor Jones (1994) Early Modern Wales, c.1535-1640
G.H. Jenkins (1983) Hanes Cymru yn y Cyfnod Modern Cynnar
Philip Jenkins (1992) A History of Modern Wales, 1536-1900
John Davies (1990) Hanes Cymru

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC