Cod y Modiwl LL10220  
Teitl y Modiwl LLYDAWEG I DDECHREUWYD II  
Blwyddyn Academaidd 2004/2005  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Rhisiart J Hincks  
Semester Semester 2  
Rhagofynion LL10120  

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
1. Dylai''''''''r myfyrwyr fedru defnyddio, yn ogystal â''''''''r amserau a ddysgwyd yn LL10120/LL20120, amser presennol parhaol y ferf bezon ac amser presennol arferiadol amryw ferfau eraill, rheolaidd ac afreolaidd.

2. Dylai fedru''''''''r iaith ar lafar ac yn ysgrifenedig a medru mynd i''''''''r afael â thestunau elfennol yn yr iaith.

Disgrifiad cryno

Parhad o LL10120. Amcan y modiwl yw ehangu cwmpas yr hyn y gall y myfyriwr ei ddweud yn Llydaweg a chyflwyno mwy o wybodaeth gefndirol iddo am Lydaw a'i llenyddiaeth.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC