Cod y Modiwl MR10110  
Teitl y Modiwl MENTER A BUSNES 1:CYFLWYNIAD I FUSNES A MENTER  
Blwyddyn Academaidd 2004/2005  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mrs Nerys Fuller-Love  
Semester Semester 1  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   10 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  50%
Asesiad Semester Portread o berson mewn busnes - 2000 o eiriau50%

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl yma dylai myfyrwyr allu:


Disgrifiad cryno

Pwrpas y cwrs yw magu dealltwriaeth o'r elfennau damcaniaethol ac ymarferol a geir ym myd busnes trwy gyfrwng y Gymraeg. Cyflwynir amryw o feysydd megis Cyflwyniad i Fenter, Yr Economi Gymreig, a Gwybodaeth a Chyfrifiadureg. Yn ystod y semester mi fydd y myfyrwyr yn paratoi prosiect ar berson mwen busnes.

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
Mi fydd y myfyrwyr ar y modiwl yn cael y llyfrau yma am ddim:
Hywel Evans (1994) Menter, Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth
Menter a Busnes (1990) Eu Busnes yw Metro, Y Lolfa
Dennis Thomas (1994) Yr Economi Gymreig, Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth
Hywel Roberts (1994) Technoleg Gwybodaeth a Menter a Busnes, Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC