Cod y Modiwl MR10210  
Teitl y Modiwl MENTER A BUSNES 2: SGILIAU SYLFAENOL  
Blwyddyn Academaidd 2004/2005  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mrs Nerys Fuller-Love  
Semester Semester 2  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   10 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  50%
Asesiad Semester Cynllun busnes - dim mwy na 10 tudalen50%

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl yma dylai myfyrwyr allu:


Disgrifiad cryno

Pwrpas y cwrs yw magu dealltwriaeth o'r elfennau damcaniaethol ac ymarferol a geir ym myd busnes trwy gyfrwng y Gymraeg. Cyflwynir amryw o feysydd megis Marchnata, Cyfrifeg a Chyllid, Trethiant a Buddsoddi a'r Cynllun Busnes.

Yn ystod a semester mi fydd y myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau i baratoi a datblygu cynllun busnes i'w gyflwyno ar ddiwedd y cwrs.

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
Ken Richards (1995) Y Gyfraith a Busnes, Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth
Mi fydd y myfyrwyr ar y modiwl yn cael y llyfrau yma am ddim:
Nerys Fuller-Love (1995) Marchnata, Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth
Nerys Fuller-Love (1995) Cyfrifeg, Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC