Cod y Modiwl AD10410  
Teitl y Modiwl IAITH MEWN ADDYSG A CHYMDEITHAS  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Meirion G Davies  
Semester Semester 2  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   10 Hours.  
  Seminarau / Tiwtorialau   5 Hours.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr Arholiad  60%
Asesiad Semester Traethodau: Aseiniad: 2,000 o eiriau  40%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
Erbyn diwedd y cwrs gobeithir y gall y myfyrwyr bwyso a mesur y gwahanol ffactorau sy'n gyfrifol am gynnal a gwarchod iaith, yn ogystal â'r ffactorau sy'n bygwth dyfodol iaith, cyfundrefn addysg, a chenedl.

Disgrifiad cryno

Arolwg o addysg ddwyieithog mewn perthynas â Chymru a gwledydd/cymunedau dwyieithog eraill. Ystyrir y ffactorau sy'n dylanwadu ar iaith a diwylliant, a'r polisiau a'r dulliau a ddefnyddir i hybu dwyieithrwydd.

Nod

Datblygu ymwybyddiaeth o rol hollbwysig addysg ar gyfer cynnal iaith a chymdeithas. Cael y myfyrwyr i olrain datblygiad addysg yng Nghymru dros y canrifoedd, a'u cael i ystyried profiadau gwledydd Celtaidd a lleiafrifol eraill.

Cynnwys

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun Ychwanegol Atodol
Aitchison, John A geography of the Welsh language 1961-1991 University of Wales Press
Baker, Colin Aspects of Bilingualism in Wales Multilingual Matters 0905028503
Davies, Janet. The Welsh language University of Wales Press 070831516X
Griffiths, Merfyn Addysg Gymraeg 2 : casgliad o ysgrifau CBAC Uned Iaith Genedlaethol Cymru 1860851592
Griffiths, Merfyn Addysg Gymraeg : casgliad o ysgrifau Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru
Gwyn, Robin. Hynt a helynt yr iaith : hanes yr iaith Gymraeg drwy'r oesoedd Canolfan Astudiaethau Addysg
Jenkins, Geraint H. 'Let's do our best for the ancient tongue' : the Welsh language in the twentieth century University of Wales Press 0708316581
Jones, Bobi Iaith ifanc : hyrwyddo a chadw'r defnydd o'r Gymraeg ymhlith pobl ifainc CYD
Price, Glanville The languages of Britain Edward Arnold
Roberts, Gareth Addysg gymraeg, addysg gymreig Ysgol Addysg, Prifysgol Cymru, Bangor 184220047X
Stephens, Meic Linguistic minorities in Western Europe Gomer Press
Stephens, Meic The Welsh language today Gomer Press
Thomas, Peter Wynn Developing minority languages : the proceedings of the fifth international conference on minority languages Gomer Press
AITCHISON, J & CARTER, H A Geography of the Welsh Language University of Wales Press
BAKER, C Aspects of Bilingualism in Wales Multilingual Matters (19)
GRIFFITHS, Merfyn Addysg Gymraeg CBAC
PRICE, Glanville The Languages of Britain Arnold
STEPHENS, Meic Linguistic Minorities in Western Europe Gomer Press
STEPHENS, Meic The Welsh Language Today Gomer Press

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC