Cod y Modiwl AG32720  
Teitl y Modiwl PROSIECT LLENYDDIAETH MEWN ASTUDIAETHAU GWLEDIG  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Professor Charles J Newbold  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr Penri James, Dr Iwan G Owen  
Elfennau Anghymharus RS32720  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   Darlith/briff 1 x 2 awr yn yr wythnos  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Traethawd Dau draethawd 5,000 o eiriau yr un, un bob semester, neu un traethawd 10,000 o eiriau, yn o^l cyfarwyddyd cydlynydd y cynllun.100%
Asesiad Ailsefyll Ailgyflwyno'r prosiect llenyddiaeth  100%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
1. arddangos y sgiliau sy'n hanfodol ar gyfer ymchwilio i lenyddiaeth ar bwnc penodol;

2. adnabod yr hyn sy'n berthnasol;

3. trafod tystiolaeth yn feirniadol;

4. cynhyrchu traethodau ystyrlon, wedi eu cyfeirnodi'n gyflawn;

5. datblygu agwedd feirniadol, gwerthusol a dadansoddol tuag at gorff o lenyddiaeth.

Nod

Nod y modiwl hwn yw dysgu'r sgiliau a fydd yn galluogi myfyrwyr i wneud arolwg cynhwysfawr o lenyddiaeth, a'u galluogi i gynhyrchu traethodau estynedig ystyrlon a llawn gwybodaeth.

Sgiliau Modiwl

Research skills Gwaith prosiect annibynnol Bydd yr arolygon hyn o lenyddiaeth yn datblygu gallu myfyrwyr i weithio'n annibynnol.  
Improving own Learning and Performance Ysgrifennu mewn cyd-destun academaidd Mae'r sgil hon yn nodwedd hanfodol o'r arolygon llenyddiaeth, ac asesir myfyrwyr ar y gallu hwn.  
Information Technology TG a thrin gwybodaeth Dylid teipio'r traethodau ar brosesydd geiriau.  

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC