Cod y Modiwl CY10510  
Teitl y Modiwl BRASLUN O HANES EIN LLEN  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Bleddyn O Huws  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Theodore R Chapman  
Rhagofynion Cymraeg (Iaith Gyntaf) Safon Uwch (fel arfer, ond nid o raid)  
Cyd-Ofynion I'r rhai a fyn ddilyn cwrs gradd yn y Gymraeg: CY10610, CY10710, CY10810, CY12220, i'r rhai na fyn hynny CY10610  
Elfennau Anghymharus CY10110,CY10210,CY10310, CY10310  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   22 Hours.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr 2 awr  80%
Asesiad Semester Un Traethawd ac Ymarferion  20%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
1. Dylai myfyrwyr a fydd wedi dilyn y cwrs hwn fod yn gyfarwydd â rhai o brif fannau llenyddiaeth Gymraeg o'r chweched ganrif hyd ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

2. Byddant yn gyfarwydd â rhai cysyniadau beirniadol wrth ymdrin â llenyddiaeth hanesyddol.

3. Byddant yn ymwybodol o rai o'r syniadau a'r symudiadau Ewropeaidd a ddylanwadodd ar lenyddiaeth Gymraeg ar hyd y canrifoedd.

4. Gallant osod rhai darnau o farddoniaeth a rhyddiaith Gymraeg yn eu cyd-destun hanesyddol a chymdeithasol.

Disgrifiad cryno

   Arolwg beirniadol o brif fannau hanes llenyddiaeth Gymraeg:
   cyflwyniad i'r Hengerdd, y Gogynfeirdd, Beirdd yr Uchelwyr,
   Llenyddiaeth y Dadeni, yr ail ganrif ar bymtheg a'r ddeunawfed ganrif a
   Llên Oes Victoria.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC