Cod y Modiwl CY10710  
Teitl y Modiwl CYMRAEG YSGRIFENEDIG 1  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Ian Hughes  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mrs Felicity Roberts, Dr Huw M Edwards  
Rhagofynion Cymraeg (Ail Iaith) Safon Uwch (fel arfer, ond nid o raid)  
Cyd-Ofynion CY10510 , CY10610  
Elfennau Anghymharus CY10410 , CY10310 , CY10110 , CY10210  
Manylion y cyrsiau Seminarau / Tiwtorialau   18 Hours.  
  Darlithoedd   11 Hours.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  80%
Asesiad Semester Asesiad Parhaus:  20%

Canlyniadau dysgu

Ar ôl dilyn y modiwl hwn:

1. Byddwch yn deall sut mae defnyddio system ferfol y Gymraeg, gweithredol a goddefol.

2. Byddwch yn deall sut y mae llunio cymalau perthynol yn gywir.

3. Byddwch yn deall sut y mae llunio cymalau enwol yn gywir.

4. Byddwch yn deall sut y mae llunio cymalau amodol yn gywir.

5. Byddwch yn deall sut y mae pwyslais yn gweithio yn y Gymraeg.

6. Byddwch yn gallu ysgrifennu'n weddol hyderus yn y cywair llenyddol.

Disgrifiad cryno

Ymarferion ar gywirdeb iaith a thrafodaethau arni.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC