Cod y Modiwl CY10810  
Teitl y Modiwl CYMRAEG YSGRIFENEDIG 2  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Ian Hughes  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Huw M Edwards, Mrs Felicity Roberts  
Rhagofynion Cymraeg (Ail Iaith) Safon Uwch (fel arfer, ond nid o raid)  
Elfennau Anghymharus CY10410 , CY10310 , CY10110 , CY10210  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   11 Hours.  
  Seminarau / Tiwtorialau   18 Hours.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  80%
Asesiad Semester Asesiad Diwedd Semester:  20%

Canlyniadau dysgu

Ar ôl dilyn y modiwl hwn:

1. Byddwch yn deall sut y mae llunio cymalau adferfol yn gywir.

2. Byddwch yn deall sut y mae defnyddio rhagenwau personol yn gywir, rhai blaen, rhai ôl, a rhai mewnol.

3. Byddwch yn deall sut y mae llunio ffurf fenywaidd unigol yr ansoddair a ffurf luosog yr ansoddair yn gywir.

4. Byddwch yn deall sut mae llunio a defnyddio graddau cymhariaeth yr ansoddair yn gywir.

5. Byddwch yn gallu ysgrifennu'n hyderus yn y cywair llenyddol.


Disgrifiad cryno

Trafodaethau ar deithi'r iaith a chyflwyniad i'r defnydd ohoni.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC