Cod y Modiwl CY20310  
Teitl y Modiwl CYMRAEG LLYFR A CHYMRAEG LLAFAR II  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Rhisiart J Hincks  
Semester Semester 2  
Elfennau Anghymharus CY20120  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   14 Hours.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  80%
Asesiad Semester Gwaith Ymarferol: Dulliau Aesu (noder hyn yr arholiad ar gwaith cwrs angenrheidiol): Ymarferion - 2 set20%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
1.   Dylai'r myfyrwyr fedru sillafu geiriau Cymraeg yn gywir heb gymorth 'Cysill'.

2.   Dylent ddeall y treigladau a wneir yn yr iaith lenyddol, a gwybod am y bylchau eraill rhwng cyweiriau ffurfiol ac anffurfiol yr iaith.

3. Dylent fod yn ymwybodol o'r prif feini tramgwydd wrth ysgrifennu'r iaith ac yn enwedig wrth gyfieithu o'r Saesneg.

Disgrifiad cryno

Parhad o'r cyflwyniad i fedrau sylfaenol i'r sawl a fyn ysgrifennu Cymraeg graenus. Canolbwyntir ar gonfensiynau sillafu'r iaith, ffurfiau'r iaith lenyddol, y treigladau a phriod-ddulliau.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 5 FfCChC