Cod y Modiwl CY30620  
Teitl y Modiwl PEDEIR KEINC Y MABINOGI  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Ian Hughes  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Rhagofynion CY10110 + CY10210 + CY10310 + CY10410 NEU CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810, Cymraeg Lefel 1 (cyfartaledd o 40% rhwng y 4 modiwl) gydag o leiaf 50 yn y modiwlau iaith yn achos myfyrwyr ail iaith.  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   11 Hours.  
  Seminarau / Tiwtorialau   11 Hours. Seminarau.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  70%
Asesiad Semester2 Awr Traethodau: 3,000 o eiriau  30%

Canlyniadau dysgu

Ar ôl dilyn y modiwl hwn:

1. Byddwch yn gallu darllen a deall un o destunau pwysicaf Cymraeg Canol yn yr iaith wreiddiol.

2. Byddwch yn gallu trafod y testunau hyn mewn cyd-destun canoloesol.

3. Byddwch yn gallu trafod y testunau pwysig hyn mewn cyd-destun llenyddol, e.e.
technegau naratif, cymeriadaeth, syniadaeth, adeiladwaith.

4. Byddwch yn gyfarwydd â nifer o agweddau ar hanes ysgolheictod ar y testunau hyn.

Disgrifiad cryno

Canolbwyntir ar agweddau llenyddol y Pedeir Keinc, eu harddull, eu hadeiladwaith, cymeriadaeth, technegau naratif, ayb. Hefyd trafodir syniadau'r prif ysgolheigion yn y maes hwn. Yn y dosbarthiadau testunol rhoddir sylw arbennig i stwythur un o'r ceinciau a gwneir cymhariaeth rhyngddi a'r ceinciau eraill.

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun Ychwanegol Atodol
Bowen (2001) Y traddodiad rhyddiaith yn yr oesau canol Gwasg Gomer
Bromwich (2001) Trioedd Ynys Prydein edition 2r.e. . Univ.Wales P. 090076824X
Davies, Sioned Crefft y Cyfarwydd Univ.Wales P. 0708313191
Davies, Sioned Pedeir Keinc y Mabinogi Gwasg Pantycelyn
Ford (2001) Manawydan uab Llyr Ford & Bailie 092668907X
Ford The Mabinogi and other medieval Welsh tales University of California Press
Gruffydd Math vab Mathonwy University of Wales Press Board
Gruffydd Rhiannon University of Wales Press
Hughes Math uab mathonwy Prifysgol Cymru Aberystwyth
Mac Cana (2001) The Mabinogi edition 2r.e. . Univ.Wales P. 0708311091
Valente Merched y Mabinogi UMI Dissertation Informatin Service
Williams Pedeir keinc y Mabinogi Caerdydd : Gwasg Prifysgol Cymru

Cyfnodolyns
Danw November (1996) Traethodydd Y Fenyw a'r Mabinogi http://voyager.aber.ac.uk/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&Search_Arg=traethodydd&SL=None&Search_Code=JALL&CNT=20 pages 233-250.
Fiona Winward (1997) Cambrian medieval celtic studies Some Aspects of the women in the Four Branches http://voyager.aber.ac.uk/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&Search_Arg=cambrian+medieval+celtic+studies&SL=None&Search_Code=JALL&CNT=20 edition 34 77-106. Aberystwyth : CMCS at the Department of Welsh, Uni 0013530089
J K Bollard (1975) The transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion The Structure of the Four Branches http://voyager.aber.ac.uk/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&Search_Arg=transactions+of+the+honourable&SL=None&Search_Code=JALL&CNT=20 pages 250-276. London : Cymmrodorion Society 0009593632
Roberta Valente (1988) Bulletin of the Board of Celtic Studies Gwydion and Aranrhod: crossing the borders of gender in Math http://voyager.aber.ac.uk/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&Search_Arg=bulletin+of+the+board+of+celtic+studies&SL=None&Search_Code=JALL&CNT=20 pages 38231. Cardiff : University of Wales Press

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC