Cod y Modiwl CY31520  
Teitl y Modiwl CERDDI'R GOGYNFEIRDD C.1100-1370  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Simon Rodway  
Semester Semester 1  
Rhagofynion CY10110 + CY10210 + CY10310 + CY10410 NEY CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810, Cymraeg Lefel 1 (cyfartaledd o 40% rhwn y 4 modiwl) gyda o leiaf 50% yn modiwlau iaith yn achos myfyrwyr ail iaith  
Cyd-Ofynion CY332020 NEU CY33120  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   11 Hours.  
  Seminarau / Tiwtorialau   11 Hours. Seminarau. dosbarth testunol  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  70%
Asesiad Semester Traethodau: 3,000 o eiriau  30%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
1. Byddwch yn gyfarwydd â'r prif fathau o gerddi a gyfansoddwyd gan y Gogynfeirdd, ac â'r beirdd pwysicaf.

2. Bydd gennych wybodaeth sylfaenol am gefndir hanesyddol a diwylliannol y cerddi, yn enwedig am fywyd y llys yn y ddeuddegfed a'r drydedd ganrif ar ddeg.

3. Bydd gennych ddealltwriaeth o natur a phwrpas gwleidyddol y canu mawl seciwlar, ac o amcanion canu crefyddol y cyfnod, ac fe fyddwch yn medru lleoli'r genres hyn yn nghyd-destun llenyddiaeth Ewrop.

4. Byddwch yn medru darllen detholiad o destunau yn y gwreiddiol (gyda chymorth nodiadau), ac yn medru trosi i Gymraeg Modern rai darnau dethol.

5. Byddwch wedi dysgu sut i ddadansoddi detholiad o gerddi astrus o safbwynt eu hiaith a'u mydr a'u harddull, ac fe fyddwch yn gallu trafod eu gwerth artistig.


Disgrifiad cryno

Astudiaeth o gerddi'r Gogynfeirdd: bydd y pwyslais ar fawl a marwnad y ddeuddegfed ganrif a'r drydedd ganrif ar ddeg. Edrychir hefyd ar y canu crefyddol a'r canu i ferched.

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun Ychwanegol Atodol
Andrews, Rhian Gwaith Bleddyn Fardd a beirdd eraill ail hanner y drydedd ganrif ar ddeg / Gwasg Prifysgol Cymru, 0708313469
Cynddelw Brydydd Mawr. Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr / Gwasg Prifysgol Cymru, 0000708E14
Dafydd Benfras. Gwaith Dafydd Benfras ac eraill o feirdd hanner cyntaf y drydedd ganrif ar ddeg / Gwasg Prifysgol Cymru, 0708313043
Davies, R. R. Conquest, coexistence and change : Oxford University Press
Llywarch ap Llywelyn. Gwaith Llywarch ap Llywelyn Gwasg Prifysgol Cymru, 0708310842
Meilyr Brydydd. Gwaith Meilyr Brydydd a'i ddisgynyddion / Gwasg Prifysgol Cymru, 0708311873
Williams, J.E.Caerwyn Poets of the Welsh Princes edition 2r.e. . Univ.Wales P. 0708312063
Arglwydd Rhys Univ.Wales P. 0708313493
Beirdd a Thywysogion Univ.Wales P. 0708312764
Horse in Celtic Culture Univ.Wales P. 0708314147
Law of Hywel Dda edition n.e. . Gomer P. 0863832776
Welsh King and His Court, The Univ.Wales P. 0708316271

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC