Cod y Modiwl CY33420  
Teitl y Modiwl Y CHWEDL ARTHURAIDD YNG NGHYMRU CYN 1100  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Ian Hughes  
Semester Semester 1  
Rhagofynion CY10110 + CY10210 + CY10310 + CY10410 NEU CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810, Cymraeg Lefel 1 (cyfartaledd o 40% rhwng y 4 modiwl) gydag o leiaf 50% yn y modiwlau iaith yn achos myfyrwyr ail iaith  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   22 Hours.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  70%
Asesiad Semester Traethodau: 3.000 o eiriau  30%

Canlyniadau dysgu

Ar ôl dilyn y modiwl hwn:

1. Byddwch yn deall pwysigrwydd yr hyn a olygir wrth y Chwedl Arthuraidd Gymraeg.

2. Byddwch yn gallu trafod y problemau a wynebir wrth geisio profi bodolaeth Arthur hanesyddol.

3. Byddwch yn gallu darllen y prif destunau cyn-Normanaidd sy'n ymdroi o gwmpas Arthur y Cymry yn yr iaith wreiddiol.

4. Byddwch yn gallu trafod y testunau Arthuraidd Cymraeg mewn modd gwrthrychol.


Disgrifiad cryno

Astudiaeth o'r testunau cynharaf yn y Gymraeg sy'n ymwneud ag Arthur a'i filwyr: Pa wr yw'r porthor, Preiddau Annwfn a Kulhwch ac Olwen.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC