Cod y Modiwl CY35020  
Teitl y Modiwl Y GYMRAEG: IAITH DYSG AC IAITH CYMDEITHAS  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Rhisiart J Hincks  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Rhagofynion CY10110 + CY10210 + CY10310 + CY10410 NEU CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810, Cymraeg Lefel 1 (cyfartaledd o 40% rhwng y 4 modiwl) gydag o leiaf 50% yn y modiwlau iaith yn achos myfyrwyr ail iaith  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   20 Hours.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  55%
Asesiad Semester Traethodau: 1,500 o eiriau i'w gyflwyno hanner ffordd drwy'r tymor dysgu  20%
Asesiad Semester Gwaith Prosiect: 1,800 o eiriau i'w gyflwyno erbyn diwedd y tymor dysgu  25%

Canlyniadau dysgu

Ar gwblhau'r modiwl bydd myfyrwyr yn medru trafod hanes diweddar yr iaith a deall paham y caiff ei siarad a'i hysgrifennu fel y'i siaredir ac fel y'i hysgrifennir.

Disgrifiad cryno

Golwg ar weithgarwch gwŷr y Dadeni a'u syniadau ynglŷn ag ysgrifennu Cymraeg, gwaith E Lhuyd, geiriadurwyr a gramadegwyr y 18fed ganrif a'r 19eg ganrif, syniadau am ysgrifennu'r iaith yn y 20fed ganrif, twf dwyieithedd, erydiad ieithyddol, parthau'r iaith a'i dosbarthiad daearyddol.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC