Module Identifier CY35320  
Module Title RHYDDIAITH TRI CHWARTER CANRIF, 1900-79  
Academic Year 2006/2007  
Co-ordinator Dr Mihangel I Morgan  
Semester Semester 2  
Course delivery Lecture   22 Hours.  
Assessment
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Semester Exam2 Hours  70%
Semester Assessment Traethawd 3000 o eiriau30%
Supplementary Exam  75%

Learning outcomes

On successful completion of this module students should be able to:
Trafod yn feirniadol y gweithiau llenyddol o'r cyfnod dan sylw gan ystyried elfennau megis syniadaeth/ideoleg, crefft, strwythur a pherthynas y testunau â'r traddodiad llenyddol Cymraeg ac â mudiadau llenyddol rhyngwladol lle bo'r rheiny yn berthnasol.

Ystyried, cloriannu a gwerthfawrogi'r testunau llenyddol a astudir yng nghyd-destun hanesyddol a chymdeithasol y cyfnod diweddar.

Ystyried, cloriannu a gwerthfawrogi'r gweithiau llenyddol a astudir mewn perthynas â safonau beirniadaeth lenyddol berthnasol.

Brief description

Modiwl yw hwn a fydd yn amcanu at ddangos holl gyfoeth ac ehangder amrywiol rhyddiaith Gymraeg o ddechrau's ugeinfed ganrif hyd 1979 (blwyddyn y Refferendwm cyntaf ar ddatganoli). Bydd y cwrs yn cloriannu cyfraniad nofelwyr, awduron storiau byrion, ysgrifau a llyfrau ffeithiol (cofiannau, hunangofiannau, llythyron, dyddiaduron ac ati) i lên yr ugeinfed ganrif ac yn olrhain dylanwdau hanesyddol ar eu gwaith.

Module Skills

Problem_solving Bydd y modiwl yn meithrin doniau'r myfyrwyr mewn perthynas ag adnabod ac ymdopi a anawsterau a phroblemau a gyfyd yn sgil darllen gweithiau llenyddol cymhleth ac amlhaenog eu hystyr.  
Research skills Disgwylir i fyfyrwyr ymchwilio traehawd a darllenyn annibynnol.  
Communication Disgwylir i fyfyrwyr a fydd yn dilyn y modiwl hwn gyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg gan ddefnyddio iaith raenus a chywir.  
Personal Development and Career planning  
Subject Specific Skills Dealltwriaeth o'r berthynas rhwng hanes meddyliol, gwleidyddol a diwylliannol y cyfnod dan sylw a'i gynnyrch mewn rhyddiaith.  

Notes

This module is at CQFW Level 6