Cod y Modiwl CY35520  
Teitl y Modiwl HANES A HANFODION BEIRNIADAETH LENYDDOL  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Theodore R Chapman  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Gwenllian Dafydd, Mr Thomas A R Chibnall  
Rhagofynion CY10110+CY10210+CY10310, CY10410 + naill ai CY12420 neu CY12510 + CY12610 NEU CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810 + CY12220, Y mae'n un o nifer o fodiwlau yn ymwneud a^ llenyddiaeth Gymraeg ddiweddar a chyfoes a gynigir gan yr Adran  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   20 Hours.  
  Seminarau / Tiwtorialau   2 Hours.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  70%
Asesiad Semester DAU BAPUR SEMINAR TUA 1,500 O EIRIAU YR UN  30%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
Trafod cysyniadau beirniadol.

Deall beirniadaeth lenyddol yn ei chyd-destun diwylliannol a chymdeithasol ehangach.

Ystyried, cloriannu a gwerthfawrogi cyfraniad beirniadaeth gan ddefnyddio ystod o dechnegau beirniadol.

Disgrifiad cryno

Cyflwyniad amseryddol bras i ystod o ddamcaniaethau llenyddol/athronyddol; o'r byd clasurol (Platoniaeth/Aristoteliaeth) trwy'r Oesoedd Canol a'r Dadeni a beirniadaeth eisteddfodol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Cyflwynir myfyrwyr i brif ffrydiau theoretig yr ugeinfed ganrif, ac edrychir ar rai o brif feirniaid llenyddol y Gymraeg.

Sgiliau Modiwl

Problem_solving Meithrinnir medrau¿r myfyrwyr mewn perthynas ag adnabod ac ymdrin â thestunau cymhleth o ran iaith, mynegiant a syniadaeth.  
Research skills Disgwylir i fyfyrwyr ymchwilio traethawd sy¿n gofyn darllen y tu hwnt i¿r testunau a drafodir yn y darlithiau.  
Communication Disgwylir i fyfyrwyr gyfathebru¿n rhugl gan ddefnyddio Cymraeg graenus a chywir. Neilltuir cyfran o bob darlith i drafod darn o lenyddiaeth neu feirniadaeth yn fanylach.  
Improving own Learning and Performance Meithrinnir cyneddfau beirniadol y myfyrwyr mewn perthynas â'r testunau a astudir ac â¿u gwaith eu hunain. Anogir myfyrwyr i ddarllen gwaith ei gilydd ac i drafod eu gwaith ysgrifenedig wrth iddo gael ei baratoi.  
Team work Anogir myfyrwyr i ddarllen gwaith ei gilydd ymlaen llaw ac ategu sylwadau ei gilydd.  
Information Technology Anogir myfyrwyr (a¿u hyfforddi lle bo hynny¿n briodol) i ddefnyddio ffynonellau ar y we er mwyn ategu eu gwaith.  
Application of Number Amherthnasol  
Personal Development and Career planning Bydd y modiwl yn meithrin sgiliau astudio ac ymchwil. Bydd cynnwys y modiwl yn berthnasol i rai a fydd yn dilyn gyrfa ym myd dysgu, addysg a¿r dyniaethau.  
Subject Specific Skills Dealltwriaeth o¿r berthynas rhwng hanes meddyliol gwleidyddol a diwylliannol y cyfnod dan sylw a¿i gynnyrch beirniadol.  

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC