Cod y Modiwl DA10210  
Teitl y Modiwl CEFN GWLAD A'I PHOBL  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Rhys A Jones  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Rhagofynion Fel arfer, Daearyddiaeth Safon Uwch/Safon Uwch Atodol  
Elfennau Anghymharus GG10210  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   20 Hours.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  80%
Asesiad Semester Traethodau:  20%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:


Disgrifiad cryno

Bwriad y modiwl yma yw cyflwyno myfyrwyr i ddaearyddiaeth wledig trwy gyfrwng arolwg eang o faterion sydd yn ymwneud a phobl a chefn gwlad. Bydd y modiwl yn caniatau myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth o gefn gwlad fel amgylchfyd cymhleth a deinamig, gan ddefnyddio ymdriniaethau damcaniaethol ac empirig. Cyflwynir myfyrwyr i nifer o ffynonellau a dulliau ar gyfer astudio ardaloedd gwledig o bersbectif daearyddol.

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun A Argymhellwyd
Ilbery, B. (1998) The Geography of Rural Change Longman 0582277248

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC