Cod y Modiwl DA12610  
Teitl y Modiwl CYFLWYNIAD I DDAEARYDDIAETH DDYNOL  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Richard H Morgan  
Semester Semester 1  
Rhagofynion Daearyddiaeth Safon Uwch/Safon Uwch Atodol  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   20 Hours.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr EXAM Arholiad50%
Asesiad Semester ESSAY Un traethawd (2,000 o eiriau - gall y myfyrwyr dewis un pwnc allan o dri yn codi o Rhannau I, II, a III y modiwl50%
Asesiad Ailsefyll Ail sefyll neu ail gyflwyno yr elfen (nau) priodol100%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
dirnad y newid pwyslais o fewn datblygiad Daearyddiaeth Dynol ynghyd a'r dylanwadau sy'n gefn i'r newidiadau hyn

deall nifer o ddadleuon cyfoes o fewn Daearyddiaeth Dynol

defynddio a deall gwahanol mathau o wybodaeth daearyddol

Nod

Cyflwyno am y tro cyntaf modiwl cyfrwng Cymraeg yn y flwyddyn gyntaf syn cynning arweiniad y ddatblygiad Daearyddiaeth Dynol fel pwnc academaidd (bydd y modiwl yn cyfateb, yn fras, i'r modiwl cyfrwng Saesneg sy'n bod eisoes)(GG12610)

Disgrifiad cryno

Pwrpas y modiwl yw cynnig arweiniad i ddatblygiad Daearyddiaeth Dynol fel pwnc astudiaeth (Rhan I). Rhoddir sylw i'r dylanwadau sydd wedi siapi Daearyddiaeth Dynol fel pwnc. Wedi canolbwyntio ar sgiliau'r daearyddwr (Rhan II), rhoddir sylw i nifer o'r dadleuon cyfoes (Rhan III). Yn y rhn olaf rhoddir sylw i le Daearyddiaeth Dynol o fewn y celfyddydau a'r dwyddoniaethau cymdeithasol ynghyd a rhai sylwadau am ddatblygiadau posib yn y dyfodol (Rhan IV).

Gweler rhester o'r pynciau/darlithoedd yn yr Atodiad i'r cais hwn.

Sgiliau Modiwl

Problem_solving Trwy'r traethawd yn lle bydd angen chwilio a dadansoddi nifer o ffynonellau gwybodaeth  
Research skills Y gallu i ddadansoddi pwnc gan ddefnyddio gwahanol mathau o wybodaeth daearyddol  
Communication Ni fydd y modiwl yn cynnwys cyflwyniadau llafar gan y myfyrwyr ond bydd cyfle yn y ddarlith olaf i'r myfyrwyr rhannu eu profiadau dysgu  
Improving own Learning and Performance Dangos ymwybyddiaeth o ddulliau dysgu a chynllunio a gweithredu strategaethau dysgu a hunanreolaeth realistig  
Team work Amherthnasol  
Information Technology Defnydd priodol ac effeithiol o'r rhyngrwyd, ynghyd a ffynonellau'r llyfrgell  
Application of Number Nid yw datblygu sgiliau rhifyddol yn un o amcanion y modiwl ond bydd defnydd o wyboaeth ystadegol yn elfen perthnasol mewn rhai o'r pynciau  
Personal Development and Career planning Datbygu ymwybddiaeth o medrau personol. Bydd y drafoddaeth ar ddaearyddiaeth a pholisiau cyhoeddus yn esgor ar ystyriaeth o yrfaoedd posib  

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC